The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2007

1151 tot 1160 van 1304
1 ... 121 ... 251 ... 391 ... 521 ... 651 ... 781 ... 911 ... 1041 ... 1131   1141   1151   1161   1171 ... 1301

1151  download 104579 Hoofdstuk: Deviance in early child bilingualism
A.C.J. Hulk in: Romance Linguistics 2006. Selected papers from the 26th Linguistic Symposium on Romance Languages (LSRL) (2007), p. 177-198
1152  download 95239 Artikel: The typology of syncretisms and the status of feature structure. Verbal paradigms across 355 Dutch dialects
S.P. Aalberse in: Morphology, Vol. 17 (2007), p. 109-149
1153  download 95240 Hoofdstuk: Definities, frames en semagrammen. Betekenisbeschrijving in het ANW
A.M.F.J. Moerdijk in: Leven met woorden (2007), p. 63-75
1154  download 95237 Boekbespreking: bespreking van 'Morfologische Atlas van de Nederlandse dialecten'
J. Don in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, Vol. 123 (2007), p. 177-178 , Morfologische Atlas van de Nederlandse dialecten, dl.1
1155   Artikel: Specifieke taalstoornissen in een tweetalige context
J. de Jong, A. Orgassa in: Logopaedie en Phoniatrie, Vol. 15 (2007), p. 208-213
1156   Hoofdstuk: Taalontwikkelingsstoornissen: inleiding
J. de Jong in: Handboek Stem-, Spraak-, Taalpathologie (2007), p. 1-6
1157   Artikel: Information Packaging in Functional Discourse Grammar
N. Smit in: Alfa: revista de lingüística, Vol. 51 (2007), p. 91-118
1158  download 130632 Artikel: Representational Layering in FDG
N. Smit, M. van Staden in: Alfa: revista de lingüística, Vol. 51 (2007), p. 143-164
1159   Artikel: The implementation of grammatical functions in FDG
D. Bakker, A. Siewierska in: Alfa: revista de lingüística, Vol. 51 (2007), p. 213-242
1160  download 95098 Hoofdstuk: Modelling vowel normalization and sound perception as sequential processes
P. Escudero, R. Bion in: Proceedings of the 16th International Congress of Phonetic Sciences (2007), p. 1413-1416