The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2007

1001 tot 1010 van 1300
1 ... 121 ... 251 ... 381 ... 511 ... 641 ... 771 ... 901 ... 981   991   1001   1011   1021   1031 ... 1161 ... 1291

1001   Hoofdstuk: Dubuffet as model
S. Berrebi in: Histoire et historiographie: l'art du second XXe siècle (2007), p. 113-122
1002   Boekbespreking: De opmars van de cybernauten: drie nieuwe studies geven hun visie op de digitale participatiecultuur
J. van Dijck, D. Nieborg in: De Academische Boekengids, Vol. 65 (2007), p. 7-10 , Convergence culture: where old and new media collide
1003  download 161752 Boekbespreking: De opmars van de cybernauten: drie nieuwe studies geven hun visie op de digitale participatiecultuur
J. van Dijck, D. Nieborg in: De Academische Boekengids, Vol. 65 (2007), p. 7-10 , Wikinomics: how mass collaboration changes everything
1004   Boekbespreking: De opmars van de cybernauten: drie nieuwe studies geven hun visie op de digitale participatiecultuur
J. van Dijck, D. Nieborg in: De Academische Boekengids, Vol. 65 (2007), p. 7-10 , The wealth of networks: how social production transforms markets and freedom
1005   Artikel: Homecasting: the end of broadcasting?
J. van Dijck in: Receiver / Vodafone, Vol. 18 (2007), p. 5
1006  download 162367 Artikel: Alles wijst naar de FSB
B. de Jong in: Prospekt, Vol. 15 (2007), p. 8-10
1007   Hoofdstuk: Toerekeningsvatbaarheid
F. Jacobs in: Lexicon van de ethiek (2007), p. 324-326
1008   Artikel: Auf ein Neues: Ästhetik und Politik: und dazwischen das Spiel: angestoßen durch Jacques Rancière
J. Früchtl in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, Vol. 55 (2007), p. 209-219
1009   Hoofdstuk: Introduction: Essays in migratory aesthetics: cultural practices between migration and art-making
S. Durrant, C.M. Lord in: Essays in migratory aesthetics: cultural practices between migration and art-making (2007), p. 11-19
1010   Hoofdstuk: In the cooler
C.M. Lord in: Essays in migratory aesthetics: cultural practices between migration and art-making (2007), p. 49-56