The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2006

911 tot 920 van 1007
1 ... 91 ... 201 ... 301 ... 401 ... 501 ... 601 ... 701 ... 801 ... 891   901   911   921   931 ... 1001

911   Boekbespreking: 'Het voetvolk is er ook nog'
A.W.M. Gerrits in: NRC Handelsblad, Vol. 20-21 mei (2006), p. 49- , Our underachieving colleges. A candid look at how much students learn and what they should be learning more
912   Hoofdstuk: 'Financial Regulation and the War on Terror'
M. de Goede in: Global Finance in the New Century: Beyond Deregulation (2006)
913   Boek: International Political Economy and Poststructural Politics
M. de Goede (2006), 274 p.
914   Boekbespreking: 
M. de Goede in: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, Vol. 97 (2006), p. 453-455 , Mutual Life, Limited: Islamic Banking, Alternative Currencies, Lateral Reason
915   Artikel: 'Gender in de Internationale Betrekkingen'
M. de Goede in: Lover : Tijdschrift over Feminisme, Cultuur en Wetenschap, Vol. 33 (2006), p. 36-39
916   Boek: Twee soorten conservatisme. Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar in de Moderne Transatlantische Betrekkingen vanuit historisch, economisch en cultureel perspectief, met het accent op de betrekkingen tussen Europa en Noord-Amerika in de periode na 1945 aan de Universiteit van Amsterdam op donderdag 1 juni 2006
R. Havenaar (2006), 24 p.
917   Boekbespreking: 
R. Havenaar in: NRC Handelsblad, Vol. 17-01-2006 (2006) , De Giscard a Mitterrand 1977-1983
918   Boekbespreking: 
R. Havenaar in: NRC Handelsblad, Vol. 17-01-2006 (2006) , Het verantwoorde engagement. Filosofie en politiek bij Raymond Aron
919   Boekbespreking: 
R. Havenaar in: NRC Handelsblad, Vol. 28-04-2006 (2006) , The Case for Goliath
920   Boekbespreking: 
R. Havenaar in: NRC Handelsblad, Vol. 28-04-2006 (2006) , The Cold War:A New History