The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2006

901 tot 910 van 1007
1 ... 91 ... 201 ... 301 ... 401 ... 501 ... 601 ... 701 ... 801 ... 881   891   901   911   921 ... 1001

901   Hoofdstuk: 'Statistieken van de werkloosheid in Nederland, 1902-1943'
P. Rodenburg, J.G.S.J. van Maarseveen in: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, Bronnencommentaar, deel 6 'Bronnen met betrekking tot armenzorg en sociale verzekering in de negentiende en twintigste eeuw' (2006), p. 257-300
902   Hoofdstuk: 'Center and periphery in the Armenian Genocide: The case of Diyarbekir province'
U.Ü. Üngör in: Der Völkermord an den Armeniern, die Türkei und Europa: The Armenian Genocide, Turkey and Europe (2006), p. 71-88
903   Artikel: ''Was het nu wel of geen ocide?': over de vervlechting van dimensies in het genocidedebat'
U.Ü. Üngör in: De Gids, Vol. december (2006), p. 1005-1009
904   Hoofdstuk: 'Citoyenneté et droit civil : étude comparative entre la France et les Pays-Bas'
M.J. van der Burg in: Citoyen et citoyenneté sous la Révolution française : actes du colloque international de Vizille 24 et 25 septembre (2006), p. 41-51
905   Boek: Democratie door Interventie. De nieuwe White Man's Burden
A.W.M. Gerrits (2006), 200 p.
906   Hoofdstuk: Hegemonia americana e multipolaridade: O sistema internacional no século XXI – o caso russo
A.W.M. Gerrits in: Neohegemonia Americana ou multipolaridade? Pólos de poder e sistema internacional (2006), p. 173-197
907   Artikel: Democratie en buitenlands beleid – achter de feiten aanlopen of uitzien naar voren?
A.W.M. Gerrits in: Civis Mundi, Vol. januari (2006), p. 25-32
908   Boekbespreking: 
A.W.M. Gerrits in: Democratization, Vol. 13 (2006), p. 343-345 , At the Point of a Gun. Democratic Dreams and Armed Intervention
909   Boekbespreking: 
A.W.M. Gerrits in: Democratization, Vol. 13 (2006), p. 352-354 , Virtual Politics. Faking Democracy in the Post-Soviet World
910   Boekbespreking: 
A.W.M. Gerrits in: NRC Handelsblad, Vol. 9 juni (2006) , The Philosophy Steamer. Lenin and the Exile of the Intelligentsia