The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2006

881 tot 890 van 1007
1 ... 91 ... 201 ... 301 ... 401 ... 501 ... 601 ... 701 ... 801 ... 861   871   881   891   901 ... 1001

881   Artikel: 'Centrum links gaat door in Hongarije'
L.K. Maracz in: Ablak, Vol. 11 (2006), p. 4-5
882   Artikel: 'Sziget Festival'
L.K. Maracz in: Ablak, Vol. 11 (2006), p. 26-27
883   Artikel: 'In gesprek met Lajos Kalános'
L.K. Maracz in: Ablak, Vol. 11 (2006), p. 8-13
884   Artikel: 'Het verhaal van mijn vader'
L.K. Maracz in: Ablak, Vol. 11 (2006), p. 14-17
885   Artikel: 'Politieke verwarring in Hongarije'
L.K. Maracz in: Ablak, Vol. 11 (2006), p. 6-9
886   Artikel: 'Terug naar Hongarije'
L.K. Maracz in: Ablak, Vol. 11 (2006), p. 18-
887   Artikel: 'Migratie Hongarije'
L.K. Maracz in: Ablak, Vol. 11 (2006), p. 27-
888   Artikel: 'Poolse revolutie wordt Europese splijtzwam'
L.K. Maracz in: Armex, Vol. 90 (2006), p. 15-
889   Artikel: 'Chinezen in Hongarije'
L.K. Maracz in: Armex, Vol. 90 (2006), p. 25-
890   Artikel: 'Hongaren in Roemenië willen autonomie'
L.K. Maracz in: Armex, Vol. 90 (2006), p. 25-