The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2006

871 tot 880 van 1007
1 ... 91 ... 201 ... 301 ... 401 ... 501 ... 601 ... 701 ... 801 ... 851   861   871   881   891   901 ... 1001

871   Artikel: Bataille herhaald : Derrida's algemene economie
J. de Bloois in: Filosofie, Vol. 16 (2006), p. 9-13
872   Hoofdstuk: 'Imaginary Americas in Europe's Public Space'
R. Kroes in: The Americanization of Europe: Cultural Diplomacy and Anti-Americanism After 1945 (2006), p. 337-361
873   Boekbespreking: 'Americanization and Anti-Americanism'
R. Kroes in: American Quarterly, Vol. 58 (2006), p. 503-517 , 'Anti-Americanism', 'Après l'empire'
874   Boekbespreking: 'Americanization and Anti-Americanism'
R. Kroes in: American Quarterly, Vol. 58 (2006), p. 503-517 , 'Irresistible Empire', 'The American Enemy'
875   Hoofdstuk: A zene mint kulturális gyakorlat a 19. században. Mátray Gábor zenetörténetétől a Zenészeti Lapokig (Music as Cultural Practice in the Nineteenth-Century Hungary)
K.K. Lajosi in: A kultúra átváltozásai. Kép, zene, szöveg (2006), p. 70-97
876  download 455448 Artikel: 'De schaduwkoning': de beeldvorming van koning Lodewijk tijdens de Restauratie
M. Lok in: De Negentiende Eeuw, Vol. 30 (2006), p. 273-284
877   Artikel: Bolyai János és a magyar mint tökéletes nyelv
L.K. Maracz in: Erdélyi Helikon, Vol. 17 (2006), p. 15-17
878   Artikel: Bolyai János és a magyar mint tökéletes nyelv
L.K. Maracz in: Kommunikáció, Média, Gazdaság, Vol. 4 (2006), p. 3-13
879   Artikel: 'Györ, rivierenstad in West-Hongarije'
L.K. Maracz in: Ablak, Vol. 11 (2006), p. 20-23
880   Artikel: 'Knooppunt Boedapest'
L.K. Maracz in: Ablak, Vol. 11 (2006), p. 20-21