The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2006

611 tot 620 van 1006
1 ... 91 ... 201 ... 301 ... 401 ... 501 ... 591   601   611   621   631 ... 701 ... 801 ... 901 ... 1001

611   Hoofdstuk: De praktijk van het NT2-onderwijs
F. Kuiken in: Symposium NT2 revisited. 25 jaar Nederlands als tweede taal: de stand van zaken (2006)
612   Hoofdstuk: Focus on Form als alternatief voor grammaticaonderwijs
F. Kuiken in: Vakwerk 3. Achtergronden van de NT2-lespraktijk. Lezingen NT2-conferentie Hoeven 2006 (2006), p. 81-94
613   Artikel: De puntjes op de i
F. Kuiken in: Les, Vol. 24 (2006), p. 21-21
614   Boekredactie: Oppa swänzsko oc oppa dansko. Studien zum Altostnordischen
H.C.B. Perridon, A. Quak (2006), p. 331
615   Artikel: Interpersonal Aspects of Evidentiality in Ecuadorian Quichua
J. Gómez Rendón in: ACLC Working Papers, Vol. 1 (2006), p. 37-50
616  download 95738 Artikel: Adpositional Phrases of Direction in the History of Dutch: The case of in
R.A. Cloutier in: ACLC Working Papers, Vol. 1 (2006), p. 67-77
617   Artikel: Zametki o poniatii tonal'nogo aktsenta na primere russkogo iazyka (some notes on the term pitch accent with evidence from Russian)
C. Odé in: Problemy Fonetiki, Vol. 5 (2006), p. 237-249
618   Hoofdstuk: Language Endangerment and Revitalisation
Tj. de Graaf, C. Odé in: Languages Teaching: A Worldwide Perspective, Celebrating 75 years of FILPLV (2006), p. 181-191
619   Artikel: Pluralization in sign and in speech: A cross-modal typological study
R. Pfau, M. Steinbach in: Linguistic Typology, Vol. 10 (2006), p. 135-182
620   Artikel: Modality-independent and modality-specific aspects of grammaticalization in sign languages
R. Pfau, M. Steinbach in: Linguistics in Potsdam, Vol. 24 (2006), p. 5-98