The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2006

581 tot 590 van 1006
1 ... 91 ... 201 ... 301 ... 401 ... 501 ... 561   571   581   591   601 ... 701 ... 801 ... 901 ... 1001

581   Artikel: Jiddisch Hebreeuws in Nederlands en Bargoens. N.a.v. J.G.M. Moormann 'De Geheimtalen, Het Bargoense standaardwerk, met een nieuw, nagelaten deel'. Bezorgd door Nicoline van der Sijs, met een inleiding van Enno Endt. Amsterdam, Antwerpen: L.J. Veen, 2002
J.B. den Besten in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, Vol. 122 (2006), p. 233-259
582   Artikel: De secularisatie van de religie bij Emmanuel Levinas
V. Kal in: Wijsgerig Perspectief, Vol. 1 (2006), p. 36-45
583   Hoofdstuk: Afscheid van de moderniteit? Over het einde van de secularisatie
V. Kal in: Strijdbaar of lijdzaam. De positie van christenen in het publieke domein (2006), p. 141-164
584   Artikel: Kaff'elendes Nest': eine Kritik der Wolfschen Etymologie
J.B. den Besten in: Zeitschrift für germanistische Linguistik, Vol. 33 (2006), p. 361-368
585   Boek: Colorin Color Nahuas
J.A.F. Farfan, C. Ramírez (2006), 42 p.
586   Boek: Ka'yu ta kutu'a kun ñuu savi. Adivinanzas en mixtecto. La lengua de la lluvia
J.A.F. Farfan, A. Cruz Ortiz, J. Santos Reyes, J. García Leyva, J. Cru, M. Suderman, V. Moctezuma (2006), 30 p.
587   Hoofdstuk: Improving Syllabification Models with Phonotactic Knowledge
K.E. Müller in: Proceedings of the Eighth Meeting of the ACL Special Interest Group in Computational Phonology (2006), p. 11-21
588   Hoofdstuk: Sur l'article avec nom propre
A. Rijksbaron in: En koinwniva/ pa'sa filiva. Mélanges pour Bernard Jacquinod (2006), p. 243-257
589   Hoofdstuk: The meaning and word class of provteron and to; provteron
A. Rijksbaron in: Word classes and related topics in Ancient Greek (2006), p. 405-441
590   Boekredactie: Proceedings of the 16th CLIN
K. Sima'an, M. de Rijke, R.J.H. Scha, R.J.J.H. van Son (2006), p. 145