The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2006

571 tot 580 van 1007
1 ... 91 ... 201 ... 301 ... 401 ... 501 ... 551   561   571   581   591   601 ... 701 ... 801 ... 901 ... 1001

571  download 50469 Boekbespreking: Review of Bauer, Laurie and Salvator Valera (eds.) (2005) Approaches to Conversion/Zero-derivation
J. Don in: Morphology, Vol. 16 (2006), p. 149-152 , Approaches to Conversation/Zero-derivation
572   Artikel: Introduction: The Study of the Linguistic Landscape as a New Approach to Multilingualism
D. Gorter in: International Journal of Multilingualism, Vol. 3 (2006), p. 1-6
573   Artikel: The Linguistic Landscape and Minority languages
J. Cenoz, D. Gorter in: International Journal of Multilingualism, Vol. 3 (2006), p. 67-80
574  download 95741 Artikel: La Llengua Frison en los Paisos Bajos (The Frisian language in the Netherlands), special issue on 'Europa parla. Llengües no romàniques minoritzades d'Europe'
D. Gorter in: Anuari de l'Agrupació Borrianenca de Cultura: revista de recerca humanística i científica, Vol. 2006 (2006), p. 12
575   Hoofdstuk: Minorities and Language
D. Gorter in: Encyclopedia of Language and Linguistics 2nd Edition (ELL2) (2006), p. 7
576   Hoofdstuk: Further Possibilities for Linguistic Landscape Research
D. Gorter in: Linguistic Landscape (A New Approach to Multilingualism) (2006), p. 81-89
577  download 95744 Hoofdstuk: Hizkuntza paisaia eta eleaniztasuna: hizkuntzen funtzio informatibo eta sinbolikoak (Linguistic Landscape and Multilingualism: the informative and symbolic function of languages)
J. Cenoz, D. Gorter in: Hizkuntzak ikasten eta erabiltzen (2006), p. 267-281
578  download 55088 Hoofdstuk: Verbal Inflection and verbal placement in first and second language acquisition
W.B.T. Blom, E. Polisenska in: Linguistik International 16, Variation in Sprachtheorie und Spracherwerb; Akten des 39. (2006), p. 1-10
579   Hoofdstuk: Agreement inflection in child L2 Dutch
W.B.T. Blom in: Language Acquisition and Development (2006)
580   Artikel: Jiddisch Hebreeuws in Nederlands en Bargoens. N.a.v. J.G.M. Moormann 'De Geheimtalen, Het Bargoense standaardwerk, met een nieuw, nagelaten deel'. Bezorgd door Nicoline van der Sijs, met een inleiding van Enno Endt. Amsterdam, Antwerpen: L.J. Veen, 2002
J.B. den Besten in: Tijdschrift voor Nederlandse taal- en letterkunde, Vol. 122 (2006), p. 233-259