The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2006

391 tot 400 van 1007
1 ... 91 ... 201 ... 301 ... 371   381   391   401   411 ... 501 ... 601 ... 701 ... 801 ... 901 ... 1001

391   Artikel: Diverse columns (eens per 3 weken)
E.A. Kuitert in: Folia (2006)
392   Artikel: 'Niets nieuws onder de zon'
E.A. Kuitert in: Boekman, Vol. 18 (2006), p. 94-
393   Artikel: Is er nog een Achterberg?
N.T.J. Laan in: De Groene Amsterdammer. Literatuur, Vol. 130 (2006), p. 13-17
394   Artikel: 'De geest van Wassenbergh'
N.T.J. Laan in: De Moanne. Algemien-kultureel opinybled., Vol. 5 (2006), p. 34-36
395   Hoofdstuk: L'événement et le théâtre dans le nord de la France à la fin du Moyen Âge
K.V.M-.P. Lavéant in: Que m'arrive-t-il ? Littérature et événement (2006), p. 121-131
396   Hoofdstuk: 'Le roi et son double, a Royal Entry to Late-Medieval Abbeville'
K.V.M-.P. Lavéant in: Symbolic Communication in Late-Medieval Towns (2006), p. 43-64
397   Boek: De bronnen van het vaderland: taal, literatuur en de afbakening van Nederland, 1806-1890
J.T. Leerssen (2006), 222 p.
398   Boek: National thought in Europe: A cultural history
J.T. Leerssen (2006), 310 p.
399   Artikel: 'Englishness, ethnicity and Matthew Arnold'
J.T. Leerssen in: European Journal of English Studies, Vol. 10 (2006), p. 63-79
400   Artikel: 'Nationalism and the cultivation of culture'
J.T. Leerssen in: Nations and Nationalism, Vol. 12 (2006), p. 559-578