The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2006

291 tot 300 van 1006
1 ... 91 ... 201 ... 271   281   291   301   311 ... 401 ... 501 ... 601 ... 701 ... 801 ... 901 ... 1001

291   Boekbespreking: Nederlandse blikken op Ovidius
A.C.M. van Herk in: Queeste, Vol. 13 (2006), p. 91-96 , Heldinnenbrieven, Ovidius' Heroides in Nederland
292   Boek: 'Leontios van Neapolis, Leven van Johannes de Barmhartige en Leven van Symeon de Heilige Dwaas, inleiding en vertaling'
H. Hokwerda, W.J. Aerts (2006)
293   Boekbespreking: 'De donkere kamer op zijn Grieks
H. Hokwerda in: Hermans-magazine, Vol. 59 (2006), p. 89-91 , Griekse vertaling van W.F. Hermans' roman De donkere kamer van Damokles
294   Artikel: 'The Homeric Narrator and his own kleos'
I.J.F. de Jong in: Mnemosyne, Vol. 59 (2006), p. 188-207
295   Hoofdstuk: 'Where Narratology Meets Stylistics: the Seven Versions of Ajax' Madness'
I.J.F. de Jong in: Sophocles and the Greek language. Aspects of Diction, Syntax, and Pragmatics (2006), p. 73-93
296   Hoofdstuk: 'Herodotus on the Dream of Cambyses (Histories 3.30, 61-5)'
I.J.F. de Jong in: Land of Dreams. Greek and Latin Studies in Honour of A.H.M. Kessels (2006), p. 3-17
297   Boekbespreking: 
I.J.F. de Jong in: Gnomon : kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertumswissenschaft, Vol. 78 (2006), p. 200-203 , Listening to Homer: tradition, narrative, and audience
298   Boekbespreking: 
I.J.F. de Jong in: Mnemosyne, Vol. 59 (2006), p. 304-306 , Moderne Literaturtheorie und antike Texte. Eine Einführung
299   Boekbespreking: 
I.J.F. de Jong in: Gnomon : kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertumswissenschaft, Vol. 78 (2006), p. 643-644 , Epische Objektivität und subjektives Erzählen
300   Hoofdstuk: Les doléances d'un village français. Les cahiers de la paroisse d'Etréchy
A.R.M. Jourdan in: Mémoires de la France. Deux siècles de trésors inédits et secrets à l'Assemblée nationale (2006), p. 26-27