The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2006

11 tot 20 van 1007
1   11   21   31 ... 91 ... 201 ... 301 ... 401 ... 501 ... 601 ... 701 ... 801 ... 901 ... 1001

11   Artikel: Le Héros houellebecquien
M.L. Clement in: Studi Francesi, Vol. 50 (2006), p. 91-99
12  download 44714 Hoofdstuk: Postmodern poetry meets modernist discourse. Contemporary poetry in the Low Countries
T.L. Vaessens, J. Joosten in: Cultural identity and postmodern writing (2006), p. 15-53
13   Hoofdstuk: Towards a Linguist's Workbench Supporting eScience Methods
A. Dimitriadis, M. Kemps-Snijders, P. Wittenburg, M.B.H. Everaert, S. Levinson in: Proceedings of the Second IEEE Conference on e-Science and Grid Computing (e-Science '06) (2006), p. 131-138
14  download 44754 Hoofdstuk: Sextant
S.M.E. van Wesemael in: Magazine! (2006), p. 141-141
15   Artikel: Taalontwikkelingsstoornissen ten gevolge van visusproblemen (Developmental language disorders in children with sight problems)
A.E. Baker , Vol. B.8.1.4.3. (2006), p. 1-16
16   Hoofdstuk: Soziolinguistische Bibliographie europäischer Länder für 2004 - Niederlände
D. Gorter in: Sociolinguistica (Internationales Jahrbuch für Europäische Soziolinguistik) (2006), p. 242-248
17  download 43452 Artikel: Judas the Maccabee's dream (2 Macc. 15:11-16) and the Egyptian King's Sickle Sword
J.W. van Henten in: Zutot, Vol. 6 (2006), p. 8-15
18  download 43455 Hoofdstuk: Dragon myth and imp[erial ideology in Revelation 12-13
J.W. van Henten in: The reality of apocalypse. rhetoric and politics in the Book of Revelation (2006), p. 181-203
19  download 43456 Hoofdstuk: Ruler or God? The demolition of Herod's eagle
J.W. van Henten in: The New Testament and early Christian literature in Greco-Roman context. Studies in honor of David E. Aune (2006), p. 257-286
20  download 43457 Boek: Ambacht en wetenschap. Elf wetenschappers over de Nieuwe Bijbelvertaling
R. Buitenwerf, J.W. van Henten, N. Jong-van den Berg (2006), 187 p.