The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2006

91 tot 100 van 1007
1 ... 71   81   91   101   111 ... 201 ... 301 ... 401 ... 501 ... 601 ... 701 ... 801 ... 901 ... 1001

91   Artikel: Moord of Stervenshulp
G.A. den Hartogh in: Filosofie & Praktijk, Vol. 27 (2006), p. 39-47
92   Hoofdstuk: Schadevergoeding voor het leven?
G.A. den Hartogh in: Onrechtmatig leven? Opstellen naar aanleiding van baby Kelly (2006), p. 50-78
93   Boekredactie: Een hoge prijs voor een kind: morele problemen van nieuwe reproductieve technologie├źn
G.A. den Hartogh, I.D. de Beaufort (2006)
94   Hoofdstuk: Inleiding
G.A. den Hartogh, I.D. de Beaufort in: Een hoge prijs voor een kind: morele problemen van nieuwe reproductieve technolgie├źn (2006), p. 1-9
95   Hoofdstuk: In het belang van het kind
G.A. den Hartogh in: Een hoge prijs voor een kind (2006), p. 181-187
96   Hoofdstuk: Euthanasie en het recht op leven
G.A. den Hartogh in: De Euthanasiewet: grondrechten onder druk? (2006), p. 21-47
97   Artikel: Palliatieve sedatie en euthanasie. Commentaar op een richtlijn
G.A. den Hartogh in: Tijdschrift voor Gezondheidsrecht, Vol. 2 (2006), p. 109-119
98   Artikel: 'Schertsen, schimpen en spotten. Propagandistische prentkunst ten tijde van de Beeldenstorm'
A.C. de Kruijf in: Simulacrum, Vol. 14 (2006), p. 28-31
99   Artikel: 'Gods mirakel machmen sien'
A.C. de Kruijf in: Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum, Vol. 98 (2006), p. 49-83
100  download 518505 Boekbespreking: 
R. van der Laarse in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 121 (2006), p. 111-113 , Heeft geschiedenis nut?