The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2005

811 tot 820 van 1156
1 ... 111 ... 231 ... 341 ... 461 ... 571 ... 691 ... 791   801   811   821   831 ... 921 ... 1031 ... 1151

811   Boekredactie: Kabinetten, galerijen en musea: het verzamelen en presenteren van naturalia en kunst van 1500 tot heden [tekstboek]
E. Bergvelt, D.J. Meijers, M. Rijnders (2005), p. 478
812   Boekredactie: The Paper Museum of the Academy of Sciences in St Petersburg c. 1725-1760. Introduction and Interpretation
D.J. Meijers, R.E. Kistemaker, N.P. Kopaneva, G.L. Vilinbakhov (2005), p. 350
813   Hoofdstuk: 'Het "encyclopedische" museum van de achttiende eeuw'
D.J. Meijers in: Kabinetten, galerijen en musea. Het verzamelen en presenteren van naturalia en kunst van 1500 tot heden (2005), p. 153-178
814   Hoofdstuk: 'Naar een systematische presentatie'
D.J. Meijers in: Kabinetten, galerijen en musea. Het verzamelen en presenteren van naturalia en kunst van 1500 tot heden (2005), p. 263-288
815   Hoofdstuk: 'Introduction' en 'The Paper Museum as a genre. The corpus of drawings in St Petersburg within a European perspective'
D.J. Meijers in: The Paper Museum of the Academy of Sciences in St Petersburg c. 1725-1760. Introduction and Interpretation (2005), p. 1-54
816   Hoofdstuk: 'De openluchtschool van Jan Duiker, een manifest van het Nieuwe Bouwen'
B. Rebel in: 75 jaar licht & lucht, eerste openluchtschool voor het gezonde kind (2005), p. 26-53
817   Boekbespreking: 
B. Rebel in: Stedebouw & Ruimtelijke Ordening, Vol. 86 (2005), p. 67-68 , Het verleden van Steden, 4.000 jaar bouwen en verbouwen in Europa
818   Hoofdstuk: Het tekstavontuur ofwel het interactieve vehaal: nieuwe vormen van publiceren bij een nieuw en alweer verdwenen medium
G. Vermeer in: Publiceren: wat is dat? Een antwoord in dertien opstellen (2005), p. 93-110
819   Hoofdstuk: 'De romantische ru├»ne'
G. Vermeer in: Blind Spots (2005), p. 39-42
820   Artikel: 'Pirsig herlezen'
G. Vermeer in: Babel, Vol. 4 (2005), p. -10