The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2005

561 tot 570 van 1156
1 ... 111 ... 231 ... 341 ... 461 ... 541   551   561   571   581 ... 691 ... 801 ... 921 ... 1031 ... 1151

561  download 41956 Inaugurele rede: Taalbeleid als uitdaging
F. Kuiken (2005), p. 26
562   Boek: Taalbeleid als uitdaging
F. Kuiken (2005)
563   Hoofdstuk: Inleiding
R. Appel, F. Kuiken in: Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. - 1e herz. dr. (2005), p. 1-24
564   Hoofdstuk: Neveninstromers
F. Kuiken in: Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. - 1e herz. dr. (2005), p. 221-240
565   Hoofdstuk: Taalbeleid
F. Kuiken in: Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. - 1e herz. dr. (2005), p. 241-259
566   Hoofdstuk: Linguistic diversity in Amsterdam
F. Kuiken in: Language, attitudes and education in multilingual cities (2005), p. 113-122
567   Hoofdstuk: Doen NT2-docenten wat ze zeggen dat ze doen? Aandacht voor grammatica in theorie en praktijk
F. Kuiken in: Gloria Bondi. Liber amicorum voor bondi Sciarone (2005), p. 95-102
568  download 38004 Hoofdstuk: De meertalige stad
F. Kuiken in: A.D.2005 (2005)
569   Boekredactie: Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. - 1e herz. dr.
F. Kuiken, A. Vermeer (2005), p. 270
570   Hoofdstuk: Backward and sideward reduplication in German Sign Language
R. Pfau, M. Steinbach in: Studies on reduplication (2005), p. 569-594