The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2005

561 tot 570 van 1155
1 ... 111 ... 231 ... 341 ... 461 ... 541   551   561   571   581 ... 691 ... 801 ... 921 ... 1031 ... 1151

561   Hoofdstuk: Inleiding
R. Appel, F. Kuiken in: Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. - 1e herz. dr. (2005), p. 1-24
562   Hoofdstuk: Neveninstromers
F. Kuiken in: Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. - 1e herz. dr. (2005), p. 221-240
563   Hoofdstuk: Taalbeleid
F. Kuiken in: Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. - 1e herz. dr. (2005), p. 241-259
564   Hoofdstuk: Linguistic diversity in Amsterdam
F. Kuiken in: Language, attitudes and education in multilingual cities (2005), p. 113-122
565   Hoofdstuk: Doen NT2-docenten wat ze zeggen dat ze doen? Aandacht voor grammatica in theorie en praktijk
F. Kuiken in: Gloria Bondi. Liber amicorum voor bondi Sciarone (2005), p. 95-102
566  download 38004 Hoofdstuk: De meertalige stad
F. Kuiken in: A.D.2005 (2005)
567   Boekredactie: Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. - 1e herz. dr.
F. Kuiken, A. Vermeer (2005), p. 270
568   Hoofdstuk: Backward and sideward reduplication in German Sign Language
R. Pfau, M. Steinbach in: Studies on reduplication (2005), p. 569-594
569   Artikel: Plural formation in German sign language: constraints and strategies
R. Pfau, M. Steinbach in: Linguistische Berichte, Vol. 15 (2005), p. 111-144
570  download 38081 Artikel: Transitional syntax: postverbal pronouns and particles in Old English
W.F. Koopman in: English Language and Linguistics, Vol. 9 (2005), p. 47-62