The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2005

561 tot 570 van 1156
1 ... 111 ... 231 ... 341 ... 461 ... 541   551   561   571   581 ... 691 ... 801 ... 921 ... 1031 ... 1151

561   Boek: Taalbeleid als uitdaging
F. Kuiken (2005)
562   Hoofdstuk: Inleiding
R. Appel, F. Kuiken in: Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. - 1e herz. dr. (2005), p. 1-24
563   Hoofdstuk: Neveninstromers
F. Kuiken in: Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. - 1e herz. dr. (2005), p. 221-240
564   Hoofdstuk: Taalbeleid
F. Kuiken in: Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. - 1e herz. dr. (2005), p. 241-259
565   Hoofdstuk: Linguistic diversity in Amsterdam
F. Kuiken in: Language, attitudes and education in multilingual cities (2005), p. 113-122
566   Hoofdstuk: Doen NT2-docenten wat ze zeggen dat ze doen? Aandacht voor grammatica in theorie en praktijk
F. Kuiken in: Gloria Bondi. Liber amicorum voor bondi Sciarone (2005), p. 95-102
567  download 38004 Hoofdstuk: De meertalige stad
F. Kuiken in: A.D.2005 (2005)
568   Boekredactie: Nederlands als tweede taal in het basisonderwijs. - 1e herz. dr.
F. Kuiken, A. Vermeer (2005), p. 270
569   Hoofdstuk: Backward and sideward reduplication in German Sign Language
R. Pfau, M. Steinbach in: Studies on reduplication (2005), p. 569-594
570   Artikel: Plural formation in German sign language: constraints and strategies
R. Pfau, M. Steinbach in: Linguistische Berichte, Vol. 15 (2005), p. 111-144