The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2005

461 tot 470 van 1155
1 ... 111 ... 231 ... 341 ... 441   451   461   471   481 ... 571 ... 691 ... 801 ... 921 ... 1031 ... 1151

461   Artikel: 'Tarquinia e Satricum: raffronti fra le prassi rituali'. (Atti del Convegno, Università degli studi di Milano)
M. Gnade in: Acme, Vol. 76 (2005), p. 297-320
462   Hoofdstuk: 'Resoconto degli scavi olandesi a Satricum nel 2004'.
M. Gnade in: Lazio e Sabina III (Atti del Convegno. Terzo incontro di studi sul Lazio e la Sabina 19 november 2004) (2005), p. 255-260
463   Artikel: 'De processieweg van Satricum: het vervolg.'
M. Gnade in: Satricum: nieuwsbrief van de Vereniging Vrienden van Satricum en de Stichting Nederlands Studiecentrum voor Latium, Vol. 12 (2005), p. 13-20
464   Boekbespreking: 'Afvaltechnologieën'
M. Hoogsteyns in: cULTUUR, Vol. 2 (2005) , Die Kehrseite der Dinge. Müll, Abfall, Wegwerfen als kulturwissenschaftliches Problem, (Europäische Ethnologie Bd. 2)
465   Rapport: Römisches Glas aus den westlichen canabae legionis in Nijmegen. Teil 3, Salbflaschen, Trichter und Varia
S.M.E. van Lith (2005)
466   Artikel: 'Godinnen in Beeld. Een introductie op het themanummer'
P.S. Lulof in: TMA: tijdschrift voor mediterrane archeologie, Vol. 34 (2005), p. 3-7
467   Boekbespreking: The Art of Documentation. Massimo Pallottino's Excavation at the Portonaccio Sanctuary, Veii (1939-1940)
P.S. Lulof in: Journal of Roman archaeology, Vol. 18 (2005), p. 459-464 , Il Santuario di Portonaccio a Veio. I. Gli scavi di Massimo Pallottino nella zona dell'altare (1939-1940) Monumenti Antichi, serie miscellanea, Vol. VI-3/LVIII della serie generale
468   Hoofdstuk: 'Bulls on the Roof: addenda to the Campanian roof at Satricum'
P.S. Lulof in: Omni Pede Stare. Saggi architettonici e circumvesuviana in memoriam Jos de Waele (2005), p. 127-136
469   Artikel: 'Een verdwaald gezicht. Van Egyptische votiefkop tot Etruskisch pedimentbeeld'
P.S. Lulof in: Mededelingenblad Vereniging van Vrienden van het Allard Pierson Museum, Vol. 91-92 (2005), p. 22-23
470   Artikel: '2500 jaar oude tempels herbouwen'
P.S. Lulof in: Archaeology Magazine, Vol. 2005 (2005), p. 32-36