The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2005

31 tot 40 van 1155
1   11   21   31   41   51 ... 111 ... 231 ... 341 ... 461 ... 571 ... 691 ... 801 ... 921 ... 1031 ... 1151

31   Proefschrift: Vijftien ladders en een dambord : contacten van Italiaanse migranten in Nederland, 1860-1940
M.B. Chotkowski (2005), p. 289
32  download 17061 Proefschrift: No issue, no public: democratic deficits after the displacement of politics
N.S. Marres (2005), p. 175
33   Hoofdstuk: Introduction
P.P.R.W. Pisters, W. Staat in: Shooting the Family: Transnational Media and Intercultural Values (2005), p. 7-21
34   Hoofdstuk: Micropolitics of the Migrant Family in Accented Cinema: Love and Creativity in Empire
P.P.R.W. Pisters in: Shooting the Family: Transnational Media and Intercultural Values (2005), p. 197-212
35   Artikel: The Importance of Length Normalization for XML Retrieval
J. Kamps, M. de Rijke, B. Sigurbjornsson in: Information Retrieval, Vol. 8 (2005), p. 631-654
36   Artikel: Digitized Memories: The Computer as Personal Memory Machine
J.F.T.M. van Dijck in: New Media and Society, Vol. 6 (2005)
37  download 10881 Proefschrift: De Limburgse jonkheid: jongerencultuur vanaf de late Middeleeuwen in een Europese context
H. Thewissen (2005), p. 279
38  download 13981 Hoofdstuk: All the World's A Stage. The Rhetoric of Gender in Acts
C. vander Stichele, T. Penner in: Luke and his Readers. Festschrift Adelbert Denaux (2005), p. 373-396
39   Artikel: Compliance, quality of life and quantitative voice quality aspects of hands-free speech
B.N.R. Op de Coul, A.H. Ackerstaff, C.J. van As-Brooks, F.J.A van den Hoogen, C.A. Meeuwis, J.J. Manni, F.J.M. Hilgers in: Acta Oto-Laryngologica, Vol. 125 (2005), p. 629-637
40   Boek: Baudelaire et la musique
M.L. Clement (2005)