The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2005

21 tot 30 van 1155
1   11   21   31   41 ... 111 ... 231 ... 341 ... 461 ... 571 ... 691 ... 801 ... 921 ... 1031 ... 1151

21   Proefschrift: "Een slaafsch en ongezond bedrijf"; De geschiedenis van het openbaar vervoer in Waterland, 1630-1880
J. Dehé (2005), p. 488
22  download 16501 Inaugurele rede: Opereren in de werkelijkheid. Politieke cinema en de vrije indirecte rede
P.P.R.W. Pisters (2005), p. 32
23   Boekredactie: Shooting the Family. Transnational Media and Intercultural Values
P.P.R.W. Pisters, W. Staat (2005), p. 224
24   Boek: I Am: Biblical Women Tell their Own Stories
A. Brenner (2005), xviii, 228 p.
25  download 13744 Proefschrift: Van gedrukte naar elektronische tijdschriften. Gevolgen voor publicatiemodellen en evaluatiemethoden
H.J. Voorbij (2005), p. 347
26   Artikel: Het Gele Gevaar Rukt Op! De Russisch-Japanse Oorlog, 1904-1905
R.V.A. Janssens in: Spiegel Historiael : Tijdschrift voor Geschiedenis en Archeologie, Vol. 1 (2005), p. 4-11
27   Boekbespreking: Opvattingen over kinderboeken rond 1800
G. de Vriend in: Literatuur zonder Leeftijd, Vol. 66 (2005), p. 135-136 , Een groot verleden voor de boeg. Cultuurhistorische opstellen voor Joost Kloek. Aangeboden bij het afscheid van J. J. Kloek als hoogleraar Sociale geschiedenis van de literatuur aan de UU
28  download 77937 Proefschrift: Avant-garde culture and media strategies: the networks and discourses of the European film avant-garde, 1919-39
M. Hagener (2005), p. 355
29  download 16406 Proefschrift: Fantasy and reality in Abram Terc's early prose: a documentary-narratological study
M.J. Artz (2005), p. 208
30  download 198324 Proefschrift: Image et témoignage: vers une esthétique de la catastrophe
M.M.L. Baronian (2005), p. 344