The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2005

221 tot 230 van 1155
1 ... 111 ... 201   211   221   231   241 ... 341 ... 461 ... 571 ... 691 ... 801 ... 921 ... 1031 ... 1151

221   Boekbespreking: 'Een recept voor architectuur-allergie'
V.V. Stissi in: www.archined.nl, Vol. 10.05.2005 (2005), De Tuinstad is dood, Leve de Tuinstad! Herstructurering als culturele ontwerpopgave
222   Boekbespreking: 'Stevige binnenvetters'
V.V. Stissi in: www.archined.nl, Vol. 22.06.2005 (2005), Frans van Gool - Leven en werk
223   Artikel: 'Trommelen tegen Faust. Nationaal-socialisme, schuld en intellectuele verantwoordelijkheid in Doktor Faustus en Die Blechtrommel'
B.R. von Benda-Beckmann in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 118 (2005), p. 551-563
224   Hoofdstuk: '"Dronkenschap zonder alcohol". Het bevlogen leven van prof. dr. Jacob van Rees'
G. Blok in: Genezen. Opstellen bij het afscheid van Marijke Gijswijt-Hofstra (2005), p. 118-127
225   Hoofdstuk: 'Madness and autonomy. The morality of critical psychiatry in the Netherlands in the 1970s'
G. Blok in: Psychiatric cultures compared (2005), p. 103-115
226   Boekredactie: Genezen. Opstellen bij het afscheid van Marijke Gijswijt-Hofstra
G. Blok, A.A. Kluveld, A.H.M. van Baal, C.T. Bakker (2005)
227   Boekredactie: J. Vogel, Nabije vreemden: een eeuw wonen en samenleven
L.A.C.J. Lucassen, W.H. Willems (2005), p. 249
228   Boekredactie: Johan Huyssen van Kattendijke-kroniek. Herinneringsboekje aan het Kattendijke symposium
C.P.H.M. Tilmans (2005), p. 38
229   Hoofdstuk: Letters S, T, U, V, W, X, Y en Z
W.T.J.M. Kuiper, H. Hendriks, S. Koetsier in: Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten. Corpus Epiek (2005)
230   Boekredactie: Information Science and Knowledge Management
J.S. Mackenzie Owen (2005)