The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2005

121 tot 130 van 1155
1 ... 101   111   121   131   141 ... 231 ... 341 ... 461 ... 571 ... 691 ... 801 ... 921 ... 1031 ... 1151

121   Boek: Einblicke. Beiträge zur Religionspsychologie
J.A. van Belzen (2005)
122   Hoofdstuk: 'Une recherche historique entre science et politique. Le cas "Srebrenica"'
J.C.H. Blom in: L'historien dans l'espace public. L'histoire face à la mémoire, à la justice et au politique (2005), p. 93-108
123   Hoofdstuk: 'Herman Langeveld en de passie'
J.C.H. Blom in: Herman Langeveld Historicus aan huis (2005), p. 28-29
124   Hoofdstuk: (with co-operation of J.F. Cohen) De jaren bij oorlogsdocumentatie
J.C.H. Blom in: A.E. Cohen als geschiedschrijver van zijn tijd (2005), p. 21-55
125  download 518502 Artikel: Geschiedenis, sociale wetenschappen, bezettingstijd en jodenvervolging. Een besprekingsartikel
J.C.H. Blom in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 120 (2005), p. 562-580
126   Boek: A.E. Cohen als geschiedschrijver van zijn tijd
J.C.H. Blom, D.E.H. de Boer, H.F. Cohen, J.F. Cohen (2005)
127   Hoofdstuk: '"Vaarwel": 1596. Het Behouden Huys'
J.C.H. Blom in: De Historische Sensatie (2005), p. 42-45
128   Artikel: 'Amsterdam 2010'
J.C.H. Blom in: Historisch Genootschap Nieuws, Vol. 12 (2005), p. 1-2
129   Artikel: 'Typisch Nederlands - Typisch Leids'
J.C.H. Blom in: Jaarboekje voor geschiedenis en oudheidkunde van Leiden en omstreken (2005), p. 32-43
130   Boekbespreking: 
V.V. Stissi in: Mnemosyne, Vol. IV.58 (2005), p. 467-469 , Agrigento I. I santuari urbani. L'area sacra tra il tempio di Zeus e Porta V (Bibliotheca Archaeologica, 28)