The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2005

111 tot 120 van 1155
1 ... 91   101   111   121   131 ... 231 ... 341 ... 461 ... 571 ... 691 ... 801 ... 921 ... 1031 ... 1151

111   Boek: Genezen. Opstellen bij het afscheid van Marijke Gijswijt-Hofstra
C.T. Bakker, A.H.M. van Baal, G. Blok, A.A. Kluveld (2005)
112   Hoofdstuk: 'Genezen van de financiële zorgen'
C.T. Bakker, H.F. van der Velden in: Genezen. Opstellen bij het afscheid van Marijke Gijswijt-Hofstra (2005), p. 68-79
113   Artikel: 'In defense of the object: spirituality, culture and the psychology of religion'
J.A. van Belzen in: International Journal for the Psychology of Religion, Vol. 15 (2005), p. 1-16
114   Artikel: 'The Symposia for European Psychologists of European, 1979-2003 - a retrospective'
J.A. van Belzen in: International Journal for the Psychology of Religion, Vol. 15 (2005), p. 297-313
115   Artikel: 'A way out of the crisis? From Völkerpsychologie to cultural psychology of religion'
J.A. van Belzen in: Theory and Psychology, Vol. 15 (2005), p. 813-839
116   Artikel: 'On the scope and task of the psychology of religion'
J.A. van Belzen in: Journal of Religion and Health, Vol. 44 (2005), p. 355-357
117   Hoofdstuk: 'The Varieties, the Principles and psychology of religion: Unremitting inspiration from a different source'
J.A. van Belzen in: William James and The Varieties of Religious Experience: A centenary celebration (2005), p. 58-78
118   Hoofdstuk: 'Research Methods in the Psychology of Religion'
J.A. van Belzen, R.W. Hood in: Handbook of the psychology of religion and spirituality (2005), p. 62-79
119   Boek: Studies op het terrein der godsdienstpsychologie
J.A. van Belzen (2005)
120   Boek: International series in the psychology of religion
J.A. van Belzen (2005)