The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2005

1011 tot 1020 van 1155
1 ... 111 ... 231 ... 341 ... 461 ... 571 ... 691 ... 801 ... 921 ... 991   1001   1011   1021   1031 ... 1151

1011   Hoofdstuk: Linguistic and ethnic minorities
G. Extra, D. Gorter in: Sociolinguistics/ Soziolinguistik (An International Handbook of the Science of Language and Society, 2nd completely revised and extended edition) (2005), p. 1506-1522
1012   Hoofdstuk: Woordjes oefenen in het web
A.F. Florijn in: Gloria Bondi. Liber amicorum voor Bondi Sciarone (2005), p. 83-88
1013   Hoofdstuk: `Only': meaning and implicature. The very incomplete short version
K. Schulz, R.A.M. van Rooij in: Proceedings Sinn und Bedeutung (2005), p. 15
1014   Artikel: Interioriteit en religiositeit. Een confrontatie van Wittgensteins 'psychologie' met Wittgensteins 'theologie'
C. Bax in: Tijdschrift voor Filosofie, Vol. 67 (2005), p. 501-
1015   Hoofdstuk: Narrative Identity and the Case for Wittgensteinian Metaphysics
C. Bax in: Time and History. Papers of the 28th International Wittgenstein Symposium (2005), p. 21-23
1016   Boekredactie: Proceedings of the Fifteenth Amsterdam Colloquium
P.J.E. Dekker, M. Franke (2005), p. 260
1017   Artikel: A Modal Analysis of Presupposition and Modal Subordination
R.A.M. van Rooij in: Journal of Semantics, Vol. 22 (2005), p. 281-305
1018   Boekredactie: Game Theory and Pragmatics
A. Benz, G Jaeger, R.A.M. van Rooij (2005), p. 291
1019   Boekbespreking: Review of `Formal Pragmatics', N. Kadmon
R.A.M. van Rooij in: Journal of Pragmatics (2005), p. 749-755 , Formal Pragmatics
1020   Artikel: Individual Concepts in Modal Predicate Logic
M. Aloni in: Journal of Philosophical Logic, Vol. 34 (2005), p. 1-64