The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2004

911 tot 920 van 1137
1 ... 111 ... 221 ... 341 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 891   901   911   921   931 ... 1021 ... 1131

911   Boekbespreking: 
M.A. Weststeijn in: Zeventiende Eeuw, Vol. 20 (2004), p. 371-372 , Rembrandt's Reading. The Artist's Bookshelf of Ancient Poetry and History
912  download 133155 Boekbespreking: 
M.A. Weststeijn in: Zeventiende Eeuw, Vol. 20 (2004), p. 358-360 , Landschap en Wereldbeeld. Van Van Eyck tot Rembrandt
913   Boekbespreking: 
M.A. Weststeijn in: Oud Holland, Vol. 117 (2004), p. 103-105 , Im Geleit der Musen. Studien zur Samuel van Hoogstratens Malereitraktat 'Ineyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonst'
914   Boekbespreking: 
M.A. Weststeijn in: Historians of Netherlandish Art. Newsletter, Vol. 21 (2004), p. 18-19 , Het Kabinet der Statuen. Reprint of the edition Amsterdam 1702, with an explanatory text by Jochen Becker
915   Boekbespreking: 
C.M. Steenbergen in: Filter, Vol. 11 (2004), p. 61-63 , Etica arte scienze tra Descartes e Spinoza. Lodewijk Meyer (1629-1681) e l'associazione Nil Volentibus Arduum
916   Boekbespreking: 
J. Jansen in: Neder-L: elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek, Vol. 0401.11 (2004) , Symon Andriessoon, Duytsche Adagia ofte Spreecwoorden. Antwerp, Heynrick Alssens, 1550. In facsimile, transcription of the Dutch text and English translation
917   Boekbespreking: 
J. Jansen in: Neder-L: elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek, Vol. 04.05.28 (2004) , Karel van Mander, Olijf-Bergh 1609. Voor het eerst heruitgegeven met inleiding, annotatie, weergave van de opgespoorde bronteksten en een register van namen
918   Boekbespreking: 
J. Jansen in: Nieuwsbrief ISHR-BENELUX, Vol. 2004/1 (2004), Quintilian and the Law. The Art of Persuasion in Law and Politics
919   Boekbespreking: 
J. Jansen in: Nieuwsbrief ISHR-BENELUX, Vol. 2004/1 (2004), Transformationen der Rhetorik. Untersuchungen zum Wandel der Rhetoriktheorie im 17. und 18. Jahrhundert (Frühe Neuzeit Bd 91)
920   Boekbespreking: 
J. Jansen in: Zeventiende Eeuw, Vol. 20 (2004), p. 356-357 , Transformationen der Rhetorik. Untersuchungen zum Wandel der Rhetoriktheorie im 17. und 18. Jahrhundert (Frühe Neuzeit Bd 91)