The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2004

881 tot 890 van 1137
1 ... 111 ... 221 ... 341 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 861   871   881   891   901 ... 1021 ... 1131

881   Hoofdstuk: Manuel Ferrer Chivite: semblanza biobliográfica
F.F. Sierra Martinez in: Literatura y transgresión (2004), p. 7-10
882   Artikel: Errores morfosintácticos en la expresión escritade ELE
F.F. Sierra Martinez, A. Escofet Vidal in: Mosaico: revista para la promoción y apoyo a la enseñanza del español, Vol. 2004 (2004), p. 8-12
883   Hoofdstuk: Valentin and Namelos discover their parentage: Narrative elements in the family tree of an international medieval tale
A. Roeleveld, E. Langbroek, E. Wattel in: Studies in Stemmatology II (2004), p. 285-304
884   Hoofdstuk: Tweetaligheid
E.H. van der Linden in: Handboek kinderen en adolescenten (2004), p. E50-1-14
885   Hoofdstuk: The construction and validation of a deep word knowledge test for advanced learners of French
T. Greidanus, P. Bogaards, E.H. van der Linden, L. Nienhuis, T.J.L. de Wolf in: Vocabulary in a second language: selection, acquisition and testing (2004), p. 191-209
886   Boek: Dansk Hollandsk Ordbog & Deens-Nederlands Woordenboek.
W.J.E.M. van Hees, H.C.B. Perridon, H. Bergenholz, G.R.J.O. Möller, P.A. Voigt (2004)
887   Boekredactie: Dansk Hollandsk Ordbog & Deens-Nederlands Woordenboek.
W.J.E.M. van Hees, H.C.B. Perridon (2004)
888   Hoofdstuk: Koningin Eenoog in de bibliotheek / The One-eyed queen in the library
F.A.W.G. Janssen in: Hier groeien boeken uit de grond / Books grow out of the ground here (2004), p. 11-22
889   Boekbespreking: Melkbussen in de koelkast
B.M. de Jong (2004), p. 415 in: Midden-Europa achter de schermen. Van Habsburg naar Brussel
890   Boek: Splendour, gravity & emotion: French medieval manuscripts in Dutch collections
A.S. Korteweg, K.H. Broekhuijsen, G.A.M. Dongen, J.J. van Heel (2004), 224 p.