The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2004

801 tot 810 van 1137
1 ... 111 ... 221 ... 341 ... 451 ... 561 ... 681 ... 781   791   801   811   821 ... 901 ... 1021 ... 1131

801   Boekredactie: Genetica van Laboratorium naar Samenleving. De ongekende praktijk van voorspellende genetische teksten.
G.H. de Vries, K. Horstman (2004)
802   Hoofdstuk: Power and Political Spirituality: Michel Foucault on the Islamic Revolution in Iran
M.M. Leezenberg in: Foucault and Theology (2004)
803   Artikel: Filosofische en onfilosofische blikken op de islam
M.M. Leezenberg in: Krisis (2004), p. 76-85
804   Artikel: Katharsis, Greek and Arab Style: On Averroes's Misunderstanding of Aristotle's Misunderstanding of Greek Tragedy
M.M. Leezenberg in: Documenta: tijdschrift voor theater, Vol. 20 (2004)
805   Hoofdstuk: The Anfal Operations in Iraqi Kurdistan
M.M. Leezenberg in: Century of Genocide: Critical Essays and Eyewitness Accounts (2004)
806   Artikel: Bruder, Untertane oder Feinde? Die unsichere Zukunft der Kurden im Irak
M.M. Leezenberg in: INAMO: Berichte und Analysen zu Politik und Gesellschaft des Nahen und Mittleren Ostens, Vol. 39 (2004)
807   Artikel: Broeders, onderdanen of vijanden? Toekomst Iraakse Koerden onzeker
M.M. Leezenberg in: Soera: Tijdschrift over het Midden-Oosten, Vol. 1 (2004), p. 19-23
808   Artikel: Die historische Avantgarde und die Parodie
K.D. Beekman in: Avant Garde Critical Studies, Vol. 16 (2004), p. 265-279
809   Hoofdstuk: Een canon van Europese avant-gardisten en modernisten in geschiedenissen van de Nederlandse literatuur
K.D. Beekman in: Neerlandistiek de grenzen voorbij. Handelingen Vijftiende Colloquium Neerlandicum (2004), p. 35-50
810   Artikel: Constant als avant-gardist
K.D. Beekman in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 21 (2004), p. 59-59