The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2004

671 tot 680 van 1137
1 ... 111 ... 221 ... 341 ... 451 ... 561 ... 651   661   671   681   691 ... 791 ... 901 ... 1021 ... 1131

671   Boekredactie: Boek & letter. Boekwetenschappelijke bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Frans A. Janssen als hoogleraar in de Boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam
J.A.A.M. Biemans, E.A. Kuitert, P.J. Verkruijsse (2004), p. 681
672   Boekredactie: Wandelaar onder de palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur [en cultuur], opgedragen aan Bert Paasman
M.H.G. van Kempen, P.J. Verkruijsse, A.M. Zuiderweg (2004), p. xviii+606
673   Artikel: Signs of a developing grammar: subject drop and inflection in early child Dutch
W.B.T. Blom, P. van Geert in: Linguistics, Vol. 42 (2004), p. 195-234
674   Boek: Verandering en verloedering; normen en waarden in het Nederlands
H.J. Bennis, L.M.E.A. Cornips, M. van Oostendorp (2004), 96 p.
675   Hoofdstuk: Reflexieven in dialecten van het Nederlands: chaos of structuur?
S. Barbiers, H.J. Bennis in: Taeldeman, man van de taal, schatbewaarder van de taal (2004), p. 43-58
676   Artikel: "How to do things with questions": interactional power and stance taking
I.C. van Alphen in: Proceedings of the Workshop Syntax, Semantics and Pragmatics of Questions (2004), p. 58-66
677   Hoofdstuk: Comparing different Optimality-theoretic learning algorithms for Latin stress
D. Apoussidou, P. Boersma in: WCCFL (2004), p. 29-42
678   Artikel: Comparing different Optimality-theoretic learning algorithms: the case of metrical phonology
D. Apoussidou, P. Boersma in: Technical Report, Vol. 04-05 (2004), p. 1-7
679   Artikel: Waer bestu bleven?
S.P. Aalberse in: Nederlandse Taalkunde, Vol. 9 (2004), p. 231-252
680   Artikel: Le pronom de politesse u est-il en voie de disparition?
S.P. Aalberse in: Langage et Société, Vol. 27 (2004), p. 57-74