The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2004

661 tot 670 van 1137
1 ... 111 ... 221 ... 341 ... 451 ... 561 ... 641   651   661   671   681 ... 791 ... 901 ... 1021 ... 1131

661   Hoofdstuk: Epiloog
J.C.H. Blom in: Leiden vanaf 1896. Deel 4 van R.C.J. van Maanen (red.), Leiden De Geschiedenis van een Hollandse Stad (2004), p. 243, 251-
662   Boekredactie: Leiden vanaf 1896. Deel 4 van R.C.J. van Maanen (red.), Leiden De Geschiedenis van een Hollandse Stad
J.C.H. Blom (2004), p. 274
663   Artikel: Een vlucht uit het paradijs. Pijn als begin en einde van de geschiedenis
A.A. Kluveld in: Krisis, Vol. 1 (2004), p. 33-53
664   Artikel: Erasmus' land van herkomst en de atlas van Ptolemaeus
A.H. Wesseling in: Lampas, Vol. 37 (2004), p. 268-274
665   Hoofdstuk: The dealer's creative power: The historical contribution made by the art market to the dissemination of culture
M.J. Bok in: Art market matters (2004), p. 45-51
666   Hoofdstuk: Rembrandt's fame and Rembrandt's failure. The Market for History Paintings in the Dutch Republic
M.J. Bok in: Rembrandt and Dutch History Painting in the 17th Century (2004), p. 159-180
667   Boekbespreking: 
M.J. Bok, J.M. Montias (2004) in: A Dictionary of Dutch and Flemish Still life Painters Working in Oils, 1525-1725
668   Hoofdstuk: Wacht u voor de bladwachter! Custodering, signering en paginering in de handpersperiode
P.J. Verkruijsse in: E Codicibus Impressisque. Opstellen over het boek in de Lage Landen voor Elly Cockx-Indestege. Dl. II: Drukken van de zestiende tot de twintigste eeuw (2004), p. 571-594
669   Artikel: De openbaring: Verkruijsse leest McKerrow
P.J. Verkruijsse in: Nieuwsbrief Faculteit der Geesteswetenschappen, Universiteit van Amsterdam, Vol. 74 (2004), p. 10-
670   Hoofdstuk: Betekenisloze typografische vormgeving: kwarto-in-achten
P.J. Verkruijsse in: Boek & letter. Boekwetenschappelijke bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van prof. dr. Frans A. Janssen als hoogleraar in de Boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (2004), p. 247-264