The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2004

241 tot 250 van 1137
1 ... 111 ... 221   231   241   251   261 ... 341 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 901 ... 1021 ... 1131

241   Hoofdstuk: Onbekende samenwerking tussen Johannes Enschede te Haarlem en Chretien de Mechel te Bazel. Een verkenning
A.A. den Hollander in: Boek en Letter. Boekwetenschappelijke bijdragen ter gelegenheid van het afscheid van prof.dr. Frans A. Janssen als hoogleraar in de Boek- en bibliotheekgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam (2004), p. 375-397
242   Hoofdstuk: How Shock Waves revealed Successive Contamination. A Cardiogram of early sixteenth-century printed Dutch Bibles
A.A. den Hollander in: Studies in Stemmatology II (2004), p. 99-112
243   Hoofdstuk: Mittelniederlandische Evangelienharmonien - Form und Funktion. Eine erste Orientierung
A.A. den Hollander in: Mittelalterliche Evangelienharmonien (2004), p. 89-108
244   Boekredactie: Mittelalterliche Evangelienharmonien
C.P.M. Burger, A.A. den Hollander, U.B. Schmid (2004), p. xvi + 156
245   Boekredactie: Biblia Sacra. Bibles printed in the Netherlands and Belgium, elektronische bibliografie
A.A. den Hollander (2004)
246   Artikel: Illuster onderwijs: het eigen belang van de regentenklasse
D.K.W. van Miert in: Spui: magazine voor alumni van de Universiteit van Amsterdam, Vol. 16 (2004), p. 22-
247   Artikel: Receptie in paradox: een vergelijking van de voorwoorden van Junius en Livius
D.K.W. van Miert in: Lampas, Vol. 37 (2004), p. 209-215
248   Hoofdstuk: Where centres of learning and centres of culture meet. The Amsterdam Athenaeum and the Municipal theatre
D.K.W. van Miert in: Scholarly Environments. Centres of Learning and Institutional Contexts 1560-1960 (2004), p. 107-120
249   Boekbespreking: 
D.K.W. van Miert in: Zeventiende Eeuw, Vol. 20 (2004), p. 172-174 , Onderwijs en onderzoek. Studie en wetenschap aan de academie van Groningen in de 17e en 18e eeuw
250   Boekbespreking: 
D.K.W. van Miert in: De Moanne. Algemien-kultureel opinybled., Vol. 2 (2004), p. 49-50 , Een man van eer: Bloemlezing uit Jancko Douwama's Geschriften, Uit het Nederduits vertaald, van een inleiding voorzien en geannoteerd door Martha Kist en Harmen de Wind