The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2004

231 tot 240 van 1137
1 ... 111 ... 211   221   231   241   251 ... 341 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 901 ... 1021 ... 1131

231   Hoofdstuk: Nieuwe gedichten van Bredero en Starter
P.J. Verkruijsse in: --- (2004)
232   Boek: BOA, wegwijzer in de BOekArcheologie
P.J. Verkruijsse (2004)
233   Artikel: Vestzak-broekzak in Noord-Holland. Provinciale financiering van zorg voor krankzinnigen en geesteszieken in het interbellum
C.Th. Bakker, H.F. van der Velden in: MGV Maandblad Geestelijke Volksgezondheid, Vol. 59 (2004), p. 1030-1042
234   Boekredactie: Janus Lernutius. Ocelli (Oogjes). Een kleine bloemlezing door Jan Bloemendal.
J. Bloemendal (2004), p. 28
235   Artikel: Een deftige diplomaat en een malende meester. Een verloren gewaand gedicht van Constantijn Huygens teruggevonden
J. Bloemendal in: Zeventiende Eeuw, Vol. 20 (2004), p. 299-304
236   Hoofdstuk: Wie is Mopsus? Gedachten over Huygens' gedicht Amarylis, ecloga
J. Bloemendal in: De jonge Huygens en het Latijn. Drie lezingen bij de presentatie van `Constantijn Huygens, Latijnse gedichten 1607-1620 (2004), p. 2-13
237   Artikel: De Bijbel in cyberspace. Niets nieuws onder de zon
A.A. den Hollander in: Met Andere Woorden, Vol. 23 (2004), p. 2-9
238   Artikel: De bijbel als huwelijksgeschenk. Een populaire manier van bijbelverspreiding: 1858-1896
A.A. den Hollander in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800, Vol. 61 (2004), p. 44-65
239   Artikel: Het middeleeuwse Leven van Jezus. Oorsprong, verspreiding en receptie van een middeleeuwse teksttraditie in West-Europa
A.A. den Hollander in: Madoc, Vol. 18 (2004), p. 11-19
240   Hoofdstuk: Dat Nieuwe Testament, dwelck alle boecken te bouen gaet. Adriaen van Berghen, 1533
A.A. den Hollander in: Gheprint tAntwerpen. Het boek in Antwerpen van de vijftiende tot de twintigste eeuw (2004), p. 46-62