The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2004

201 tot 210 van 1137
1 ... 111 ... 181   191   201   211   221 ... 341 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 901 ... 1021 ... 1131

201   Artikel: Het arrest van het Hof over het handelen van de Raad met betrekking tot de buitensporige overheidstekorten in Duitsland en Frankrijk
P.J.G. Kapteyn in: Nieuwsbrief AIACE - NL, Vol. 49 (2004), p. 2-5
202   Hoofdstuk: Reflections on the symposium
P.J.G. Kapteyn in: The uncertain future of the preliminary rulings procedure, Symposium of the Council of State, the Netherlands, 30 January 2004 (2004), p. 69-74
203   Hoofdstuk: Translitteratie en migratie in de Europese Unie: de schrijfwijze van een Griekse naam en de rechten van de Europese burger
P.J.G. Kapteyn in: Het Babylonische Europa: opstellen over veeltaligheid (2004), p. 165-180
204   Hoofdstuk: Un pouvoir judiciaire fortement constitu√©
P.J.G. Kapteyn in: Een leven voor Europa, Liber Amicorum Max Kohnstam (2004), p. 106-114
205   Hoofdstuk: Krokodillen, kleigedrochten en de Koran. Poetische confrontaties met geloofsovertuigingen in Oost-Indie door een gereformeerd chirurgijn
M.L. Barend -van Haeften in: Wandelaar onder de palmen. Opstellen over koloniale en postkoloniale literatuur en cultuur (2004), p. 113-126
206   Boekbespreking: Leger en samenleving in de Romeinse Keizertijd
J.A. van Rossum in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 117 (2004), p. 596-597 , War and Society in imperial Rome
207   Artikel: More Groping in the 'Summoner's Tale
R.D. Eaton in: Neophilologus, Vol. 88 (2004), p. 615-621
208   Hoofdstuk: John Boys
E.M. Knottenbelt in: The New Dictionary of National Biography, Vol. 7 (2004), p. 123-124
209   Artikel: 'Change is my subject': Recent Translations of Ovid's Metamorphoses
E.M. Knottenbelt in: Agenda, Vol. 40 (2004), p. 75-100
210   Boek: Literaturwissenschaft
N.O. Eke, A. Allkemper (2004), 316 p.