The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2004

111 tot 120 van 1137
1 ... 91   101   111   121   131 ... 221 ... 341 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 901 ... 1021 ... 1131

111   Hoofdstuk: Michel Houellebecq et l' effacement de la diversite exotique
S.M.E. van Wesemael in: Michel Houellebecq (2004), p. 67-80
112   Hoofdstuk: Ionesco's taal van het absurde en het verhaal van de toren van Babel
S.M.E. van Wesemael in: Het Babylonische Europa (2004), p. 217-228
113   Hoofdstuk: Proust volgens Van Duinkerken en Vestdijk
S.M.E. van Wesemael in: Kijk op kritiek (2004), p. 223-235
114   Hoofdstuk: De oorsprong van de Hongaarse taal
L.K. Maracz in: Het babylonische Europa. Opstellen over veeltaligheid (2004), p. 81-97
115   Artikel: De uitbreiding van de Europese Unie met Oost-Europa: ontstaansgeschiedenis, ideeën en paradoxen
L.K. Maracz in: Leidschrift, Vol. 19 (2004), p. 25-45
116   Artikel: A magyar nyelv eredetéröl (Over de oorsprong van de Hongaarse taal)
L.K. Maracz in: Turán: a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja, Vol. 7 (2004), p. 55-67
117   Artikel: A kétszer kaksi igazsága (De juistheid van twee keer kaksi)
L.K. Maracz in: Turán: a magyar eredetkutatással foglalkozó tudományok lapja, Vol. 7 (2004), p. 67-75
118   Artikel: TV met de snelheid van de Donau
L.K. Maracz in: Ablak, Vol. 9 (2004), p. 18-19
119   Artikel: Groeiende Onrust vóór EU-toetreding. Hongarije
L.K. Maracz in: Ablak, Vol. 9 (2004), p. 4-6
120   Artikel: Hongaarse geschiedenis voor Nederlands Taalgebied
L.K. Maracz in: Ablak, Vol. 9 (2004), p. 29-30