The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2004

1131 tot 1136 van 1136
1 ... 111 ... 221 ... 331 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 901 ... 1021 ... 1111   1121   1131

1131  download 184514 Hoofdstuk: Een toekomst voor Wolff en Deken
L. van Gemert in: Onbreekbare burgerharten: De historie van Betje Wolff en Aagje Deken (2004), p. 189-193, 216-217
1132  download 184505 Hoofdstuk: The reintroduction of Sharia criminal law in Nigeria: new challenges for the Muslims of the North
R. Peters in: Beitr├Ąge zum Islamischen recht (2004), p. 9-22
1133  download 184515 Artikel: Een rotsvast vertrouwen: lucretia van merken over de natuur
L. van Gemert in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 21 (2004), p. 35-37
1134   Boekredactie: The last great American picture show: new Hollywood cinema in the 1970s
T. Elsaesser, A. Horwath, N. King (2004), p. 391
1135  download 359366 Rapport: Het Oer-IJ estuarium: gebiedsgerichte studie: manuscript in het kader van deelopdracht 3: Culturele biografie van het landschap: tussen kennisoverdracht en belangenbehartiging: essay over de definitie en het toepassingsbereik van het concept
H. van Londen (2004), p. 20
1136  download 359349 Rapport: Het Oer-─▓ estuarium: Archeologische KennisInventarisatie (AKI)
S. Lange, E.A. Besselsen, H. van Londen (2004), p. 124 + cd-rom