The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2004

1041 tot 1050 van 1136
1 ... 111 ... 221 ... 331 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 901 ... 1021   1031   1041   1051   1061 ... 1131

1041   Artikel: Introduction
N.S.H. Smith in: Journal of Portuguese Linguistics, Vol. 3 (2004), p. v-x
1042   Artikel: Monolingual document retrieval for European languages
V. Hollink, J. Kamps, C. Monz, M. de Rijke in: Information Retrieval, Vol. 7 (2004), p. 33-52
1043   Artikel: A little logic goes a long way
K. Stenning, M. van Lambalgen in: Cognitive Science, Vol. 28 (2004), p. 481-529
1044   Hoofdstuk: A natural history of hypotheses about the selection task
K. Stenning, M. van Lambalgen in: Psychology of reasoning (2004)
1045   Boek: The Proper Treatment of Events
M. van Lambalgen, F. Hamm (2004)
1046  download 518284 Artikel: Geweld in de polder
P. de Rooy in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 119 (2004), p. 62-70
1047  download 176552 Hoofdstuk: Oefenen in woord-voor-woord verstaan als vorm van impliciet leren
J.H. Hulstijn in: Vakwerk! Achtergronden van de NT2-lespraktijk (2004), p. 43-50
1048   Artikel: Introduction
P. Bos, B. Hollebrandse, P. Sleeman in: International Review of Applied Linguistics in Language Teaching, Vol. 42 (2004), p. 101-110
1049   Artikel: Holiday Inn of Fawlty Towers? De neerlandistiek als familiehotel
F.P. Weerman in: Ons Erfdeel, Vol. 47 (2004), p. 203-209
1050   Hoofdstuk: Early calls for an Irish national literature, 1820-77
J.T. Leerssen, R. Loeber, M. Stouthamer-Loeber in: Writing Irishness in nineteenth-century British culture (2004), p. 12-33