The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2004

1011 tot 1020 van 1137
1 ... 111 ... 221 ... 341 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 901 ... 991   1001   1011   1021   1031 ... 1131

1011   Artikel: Van techniek naar theorie: mogelijkheden voor onderzoek naar religie met behulp van de theorie van het Dialogische Zelf
J.A. van Belzen in: Praktische Theologie, Vol. 31 (2004), p. 111-120
1012   Artikel: Tussen godsdienst en psychologie. notities over recent verschenen litteratuur op het terrein der godsdienstpsychologie
J.A. van Belzen in: Psyche en Geloof, Vol. 15 (2004), p. 18-39
1013   Artikel: Like phoenix from its ashes? On the fate and future of the International Association for the Psychology of Religion
J.A. van Belzen in: Pastoral Psychology, Vol. 52 (2004), p. 441-457
1014   Artikel: Psychology's object: a product of culture
J.A. van Belzen in: Psicologia della Religione - News, Vol. 8/9 (2004), p. 16-18
1015   Boek: De natie als project of hoe de Grieken in de negentiende eeuw aankeken tegen hun nationale literatuur
M.D. Lauxtermann (2004), 23 p.
1016   Hoofdstuk: 'La Poesia'
M.D. Lauxtermann in: Lo Spazio Letterario del Medioevo. 3. Le Culture Circostanti. Volume 1. La Cultura Bizantina (2004), p. 301-343
1017   Hoofdstuk: 'Brooke, Charlotte' and 'Brooke, Henry'
J.T. Leerssen in: Oxford Dictionary of National Biography (2004)
1018   Hoofdstuk: 'Tekst en muziek in eenstemmige gezangen uit de twaalfde eeuw'
J.E. Vetter in: Meer dan muziek alleen (2004), p. 329-342
1019   Artikel: 'From Inwit to Conscience in Late Middle English Literature'
R.D. Eaton in: Neuphilologische Mitteilungen, Vol. 105 (2004), p. 423-435
1020   Hoofdstuk: The Role of Non-Verbal Sound and Music in Multimodal Metaphor
C.J. Forceville in: Words in Their Places (2004), p. 65-78