The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2004

1001 tot 1010 van 1136
1 ... 111 ... 221 ... 331 ... 451 ... 561 ... 681 ... 791 ... 901 ... 981   991   1001   1011   1021 ... 1131

1001   Boek: "Heusch te vrijgevochten en zelfstandig". Leven en werk van Ina Mazel-Schoch (catalogus tentoonstelling Waalse Kerk Den Haag)
C.A. Chavannes - Mazel (2004), 79 p.
1002   Hoofdstuk: 'Was ich aus Branband und Holland mitgebracht'. Anton Ulrich (1633-1714), seine gemaldesammlung und die Niederlande
K.J.A. Jonckheere in: Das Herzog Anton Ulrich-Museum und seine Sammlungen. 1578-1754-2004 (2004), p. 88-121
1003   Boekbespreking: 
W.J. Hanegraaff in: Aries, Vol. 4 (2004), p. 108-111 , Das Ende des Hermetismus
1004   Boekbespreking: 
C.K.M. von Stuckrad in: Aries, Vol. 5 (2004), p. 127-131 , Marsilio Ficino: His Theology, His Philosophy, His Legacy
1005   Boekbespreking: 
C.K.M. von Stuckrad in: Aries, Vol. 4 (2004), p. 228-231 , The Pagan Dream of the Renaissance
1006   Boekbespreking: 
W.J. Hanegraaff in: Utopian Studies. Journal of The Society for Utopian Studies, Vol. 15 (2004), p. 98-101 , Magic, Mystery, and Science: The Occult in Western Civilization
1007   Boekbespreking: 
M. van Gelder in: Zeventiende Eeuw, Vol. 20 (2004), p. 165-167 , Van koopman tot icoon : Johan van der Veken en de Zuid-Nederlandse immigranten in Rotterdam rond 1600
1008  download 130711 Hoofdstuk: The architecture of a Functional Discourse Grammar
K. Hengeveld in: A new architecture for Functional Grammar (2004), p. 1-21
1009   Hoofdstuk: De eerste originele bijdrage tot de godsdienstpsychologie van Nederlandse bodem
J.A. van Belzen in: Karakter en aanleg in verband met het ongeloof en Psychologie van de twijfel (2004), p. 7-25
1010   Artikel: Van techniek naar theorie: mogelijkheden voor onderzoek naar religie met behulp van de theorie van het Dialogische Zelf
J.A. van Belzen in: Praktische Theologie, Vol. 31 (2004), p. 111-120