The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2003

941 tot 950 van 1191
1 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 921   931   941   951   961 ... 1071 ... 1191

941   Hoofdstuk: Long-term average spectra in professional folk singing voices: a comparison of the Klapa and Dozivacki styles.
P. Boersma, G. Kovacic in: Proceedings of the Institute of Phonetic Sciences 25 (2003), p. 53-64
942   Boekbespreking: 
B.M.A. de Vries in: De Negentiende Eeuw, Vol. 27 (2003), p. 52-53 , Deugdelijke arrebeid vordert langzaam bepeinzen. Jubileumboek uitgegeven ter gelegenheid van het250-jarig bestaan van uitgeverij Bohn 1752-200
943   Boekbespreking: 
B.M.A. de Vries in: De Negentiende Eeuw, Vol. 27 (2003), p. 141- , Een kolonie van Duitsers: groepsvorming onder Duitse immigranten in Utrecht in de negentiende eeuw
944   Boekbespreking: 
B.M.A. de Vries in: De Negentiende Eeuw, Vol. 27 (2003), p. 52- , Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker
945   Boekbespreking: 
B.M.A. de Vries in: De Negentiende Eeuw, Vol. 27 (2003), p. 56-57 , Hoofdstad in gebreke. manoeuvreren met Publieke Werken in Amsterdam, 1851-1901
946   Boekbespreking:
M.F. Gijswijt - Hofstra in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 116 (2003), p. 423-425 , Duivelse bezetenheid beschreven door dokter Johannes Wier 1515-158
947   Boekbespreking: 
J. Jansen in: Zeventiende Eeuw, Vol. 19 (2003), p. 141- , Barockheroismus. Konzeptionen `politischer' Größe in Literatur und Traktatistik des 17. Jahrhunderts. (Frühe Neuzeit, Band 65.)
948   Boekbespreking: 
J. Jansen in: Zeventiende Eeuw, Vol. 19 (2003), p. 140-141 , Martin Opitz (1597-1639). Nachahmungspoetik und Lebenswelt. (Frühe Neuzeit, Band 63.)
949  download 518493 Boekbespreking: 
E.O.G. Haitsma Mulier in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 117 (2003), p. 388-390 , Wijsgerige werken
950  download 518494 Boekbespreking: 
E.O.G. Haitsma Mulier in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 117 (2003), p. 236-237 , Het geheim van Gouda. De cartons