The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2003

831 tot 840 van 1191
1 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 811   821   831   841   851 ... 951 ... 1071 ... 1191

831   Artikel: Liederen van Clara Schumann, Joachim Raff en Robert Schumann
S.K. Lichtenstein in: Preludium : Concertgebouwnieuws, Vol. 61 (2003), p. 93-95
832   Artikel: W.A. Mozart: Vioolsonate KV 304; Pianokwartet KV 478; F. Schubert: Forellenkwintet
S.K. Lichtenstein in: Preludium : Concertgebouwnieuws, Vol. 61 (2003), p. 90-91
833   Artikel: Cellowerken van J.S. Bach, F. Schubert, J. Jongen, D. Sjostakowitch, N. Paganini
S.K. Lichtenstein in: Preludium : Concertgebouwnieuws, Vol. 61 (2003), p. 71-73
834   Artikel: Vijfde Symfonie van Anton Bruckner
S.K. Lichtenstein in: Preludium : Concertgebouwnieuws, Vol. 61 (2003), p. 39-40
835   Artikel: Liederen van Vicenzo Bellini, Benjamin Britten en Henri Duparc
S.K. Lichtenstein in: Preludium : Concertgebouwnieuws, Vol. 61 (2003), p. 77-78
836   Artikel: What was/is syntax about?
E.H.C. Elffers -van Ketel in: Beitr├Ąge zur Geschichte der Sprachwissenschaft, Vol. 13 (2003), p. 155-167
837   Hoofdstuk: Wat voor zinnen zijn dit? EEN + meervoud in het Nederlands
E.H.C. Elffers -van Ketel in: Die het kleine eert is het grote weerd. Festschrift voor Adrie Barentsen (2003), p. 85-100
838   Hoofdstuk: Generative grammar: a research programme?
E.H.C. Elffers -van Ketel in: Spater Mittag. Vermischte Anmerkungen zur Metahistoriographie. Festgabe fur Peter Schmitter zum 60. geburtstag (2003), p. 65-80
839   Hoofdstuk: Wat (een) verandering! Over het verdwijnen van WAT + SUBSTANTIEF
E.H.C. Elffers -van Ketel in: Waar gaat het Nederlands naartoe? Panorama van een taal (2003), p. 287-296
840   Hoofdstuk: Painting? A state of utter idiocy
F. Reijnders in: Painting Pictures. Painting and Media in the Digital Age (2003), p. 20-29