The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2003

471 tot 480 van 1191
1 ... 111 ... 231 ... 351 ... 451   461   471   481   491 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1071 ... 1191

471   Artikel: Plugged. Peter Verhelst en de autonomie van de poezie
T.L. Vaessens in: De Revisor, Vol. 30 (2003), p. 20-40
472   Artikel: Over de Vijftigers en de terugkeer van strofen en rijm in de poezie
T.L. Vaessens in: Tirade, Vol. 47 (2003), p. 199-206
473   Boek: Postmoderne poezie in Nederland en Vlaanderen
T.L. Vaessens, Jos Joosten (2003), 271 p.
474   Boekbespreking: Vergeten dichters. Joris van Casteren, In de schaduw van de Parnassus
T.L. Vaessens in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 20 (2003), p. 41- , In de schaduw van de Parnassus
475   Artikel: A Note and a Query from T. W. Gissing
B.P. Postmus in: The Gissing Journal, Vol. 39 (2003), p. 29-30
476   Artikel: A Paisley Grocer and Two Paisley Poets
B.P. Postmus in: The Gissing Journal, Vol. 39 (2003), p. 18-24
477   Artikel: Evenementen-agenda
P.J. Verkruijsse in: Neder-L: elektronisch tijdschrift voor de neerlandistiek, Vol. 12 (2003)
478   Hoofdstuk: Reisteksten als onderzoeksobject
P.J. Verkruijsse in: Praagse perspectieven 1: Handelingen van het colloquium van de sectie Nederlands van de Karelsuniversiteit te Praag op 21 en 22 oktober 2002 (2003), p. 5-17
479   Hoofdstuk: The phonology of name sings: a comparison between the sign languages of Uganda, Mali, Adamorobe and The Netherlands
V.A.S. Nyst, A.E. Baker in: Cross-linguistic perspectives in sign language research. Selected papers from TISLR 2000. (2003), p. 71-79
480   Artikel: Gister, vandaag en morgen...
V.A.S. Nyst, O. Crasborn in: Woord & Gebaar - Onafhankelijk Dovenblad (2003)