The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2003

31 tot 40 van 1191
1   11   21   31   41   51 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1071 ... 1191

31   Artikel: Mikal en David: liefde tussen vijanden?
A. Brenner in: Schrift, Vol. 207 (2003), p. 90-94
32   Artikel: A second glance at non-restrictiveness
B. Löwe in: Philosophia mathematica : an international journal for philosophy of modern mathematics: Serie III, Vol. 11 (2003), p. 323-331
33   Hoofdstuk: 2 Maccabees as a history of liberation.
J.W. van Henten in: Jews and Gentiles in the Holy Land in the days of the Second Temple, the Mishnah, and the Talmud : a collection of articles (2003), p. 62-86
34   Hoofdstuk: The two dreams at the end of book 17 of Josephus' Antiquities.
J.W. van Henten in: Internationales Josephus-Kolloquium Dortmund 2002 : Arbeiten aus dem Institutum Judaicum Delitzschianum (2003), p. 78-93
35   Hoofdstuk: De Openbaring van Johannes
J.W. van Henten in: De Bijbel literair : opbouw en gedachtegang van de bijbelse geschriften en hun onderlinge relaties (2003), p. 745-759
36   Hoofdstuk: Levensbeëindigend handelen bij stervende niet-aanspreekbare patiënten
G.A. den Hartogh in: Euthanasie: nieuwe knelpunten in een voortgezette discussie (2003)
37   Hoofdstuk: Knelpunten in de euthanasiediscussie
G.A. den Hartogh, M. Adams, J. Griffiths in: Euthanasie: nieuwe knelpunten in een voortgezete discussie (2003)
38   Boek: Gift of bijdrage? Over morele aspecten van orgaan donatie
G.A. den Hartogh (2003)
39   Artikel: Mysterieuze cijfers: meldingspercentage van euthanasie kan niet meer stijgen
G.A. den Hartogh in: Medisch Contact, Vol. 58 (2003), p. 1063-1066
40  download 5209 Artikel: Het Europese Hof over hulp bij suïcide
G.A. den Hartogh in: Ars Aequi, Vol. 52 (2003), p. 96-104