The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2003

1161 tot 1170 van 1191
1 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1071 ... 1141   1151   1161   1171   1181   1191

1161   Hoofdstuk: Information structure and efficiency in speech production.
R.J.J.H. van Son, L.C.W. Pols in: Proc. Eurospeech 2003. Vol 1. (2003), p. 769-772
1162   Hoofdstuk: An acoustic model of communicative efficiency in consonants and vowels taking into account context distinctiveness.
R.J.J.H. van Son, L.C.W. Pols in: Proc. 15th Int. Congress of Phonetic Sciences ICPhS. Vol 2. (2003), p. 2141-2144
1163   Hoofdstuk: Progression in infants' vowel space: An analysis of deaf and hearing infants'sounds.
J.M. van der Stelt, T.G. Wempe, L.C.W. Pols in: Proc. 15th Int. Congress of Phonetic Sciences ICPhS. Vol 3. (2003), p. 2225-2228
1164   Hoofdstuk: Des N: quelle structure?
J. Roodenburg in: Actes de l'atelier des doctorants en linguistique (2003), p. 124-131
1165   Boekredactie: Romance languages and linguistic theory 2001: selected papers from 'Going Romance', Amsterdam, 6-8 december 2001
J. Quer, M. Scorretti, P. Sleeman, E.A.B.M. Verheugd-Daatzelaar, J. Schroten (2003), p. viii, 353
1166  download 96120 Hoofdstuk: Subnominal empy categories as subordinate topics
P. Sleeman in: From NP to DP (2003), p. 119-137
1167   Artikel: Quelques-uns, celui, chacun: pronoms ou determinants?
P. Sleeman in: Langages, Vol. 151 (2003), p. 105-123
1168  download 489712 Hoofdstuk: Septennats, quinquennats, het constitutionele bestel en de politieke systemen van de vijfde Franse republiek
J.H. Reestman in: Op het snijvlak van recht en politiek. Opstellen aangeboden aan prof. mr. L. Prakke (2003), p. 229-243
1169   Hoofdstuk: Strategic manoeuvring: William the Silent's Apologie. A case in point.
F.H. van Eemeren, P. Houtlosser in: Communication and Culture. Argumentative, Cognitive and Linguistic Perspectives (2003), p. 177-185
1170   Hoofdstuk: Fallacies as derailments of strategic manuevering: The argumentum ad verecundian, a case in point
F.H. van Eemeren, P. Houtlosser in: Proceedings of the Fifth Conference of the International Society for the Study of Argumentation (2003), p. 289-292