The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2003

101 tot 110 van 1191
1 ... 81   91   101   111   121 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1071 ... 1191

101  download 69351 Proefschrift: La Espana contemporanea en la vida, la obra y la amistad de Jean Cassou
J. Cremades Gomez-Pablos (2003), p. 427
102  download 202735 Proefschrift: Developing second-language listening comprehension: Effects of training lower-order skills versus higher-order strategy.
P. Poelmans (2003), p. 176
103  download 70742 Proefschrift: Sumptuous Memories, Studies in seventeenth-century Dutch tomb sculpture
F. Scholten (2003), p. 270
104  download 68651 Proefschrift: Fictionalized Autobiography and the Idea of Central Europe
G.J.A. Snel (2003), p. 128
105   Proefschrift: Eendracht als opdracht. Lieuwe van Aitzema's bijdrage aan het publieke debat in de zeventiende-eeuwse Republiek
G.N. van der Plaat (2003), p. 264
106  download 67225 Proefschrift: Archeobotanica uit 's-Hertogenbosch. Milieuomstandigheden, bewoningsgeschiedenis en economische ontwikkelingen in en rond een (post)middeleeuwse stad
H. van Haaster (2003), p. 116
107  download 69152 Proefschrift: "In dienste vant suyckerenbacken." De Amsterdamse suikernijverheid en haar ondernemers, 1580-1630
A.H. Poelwijk (2003), p. 310
108  download 71449 Proefschrift: Van omgekeerde strekking. Een pragma-dialectische reconstructie van a contrario-argumentatie in het recht
H. Jansen (2003), p. 222
109  download 197448 Proefschrift: Serial images: The Modern Art of Iteration
J.H. Dyer (2003), p. 288
110  download 67939 Proefschrift: De dwaaltocht van het sociaal-darwinisme. Vroege sociale interpretaties van Chales Darwins theorie van natuurlijke selectie 1859-1918
C.A.M. Hermans (2003), p. 626