The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2003

1051 tot 1060 van 1191
1 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1031   1041   1051   1061   1071 ... 1191

1051   Hoofdstuk: Indicators of argumentation structures
A.F. Snoeck Henkemans, F.H. van Eemeren, R. Grootendorst in: Informal Logic at 25: proceedings of the Windsor Conference (2003), p. [1-9]
1052   Boekredactie: Communication and Culture. Argumentative, Cognitive and Linguistic Perspectives
P. Houtlosser, M.M. Leezenberg, L.I. Komlosi (2003)
1053   Artikel: Critical Discourse Analysis en retorische analyse
M.A. van Rees in: Tijdschrift voor Taalbeheersing, Vol. 25 (2003), p. 87-97
1054   Artikel: Within pragma-dialectics: Comments on Bonevac
M.A. van Rees in: Argumentation, Vol. 17 (2003), p. 461-464
1055   Artikel: Pragma-dialectical analysis and evaluation of problem-solving discussion
M.A. van Rees in: Argumentation, Vol. 17 (2003), p. 465-479
1056   Hoofdstuk: Indicators of dissociation
M.A. van Rees in: Proceedings of the Fifth Conference of the International Society for the Study of Argumentation (2003), p. 887-893
1057   Boekbespreking:
M.A. van Rees in: Tijdschrift voor Taalbeheersing, Vol. 24 (2003), p. 352-357 , Taal in gebruik. Een inleiding in de taalwetenschap
1058   Hoofdstuk: The Stake and Exploitation
G. van Donselaar in: The Ethics of Stakeholding (2003)
1059   Artikel: De Engelse Parlementaire EnquĂȘte uit 1853. Enige opmerkingen over de modernisering van de National Gallery in Londen vergeleken met Nederlandse en enkele andere Europese kunstmusea
E.S. Bergvelt in: De Negentiende Eeuw, Vol. 27 (2003), p. 239-260
1060   Boekredactie: Het Museale Vaderland. Het negentiende-eeuwse nationale museum internationaal bezien
E.S. Bergvelt, L. Tibbe (2003), p. 96