The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2003

1041 tot 1050 van 1191
1 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1021   1031   1041   1051   1061   1071 ... 1191

1041   Boekbespreking: 
M. Schavemaker in: De Witte Raaf, Vol. 101 (2003), p. 47- , Cover to Cover. Het kunstenaarsboek in perspectief.
1042   Boekbespreking: 
J.T. Leerssen in: Nineteenth-century literature, Vol. 58 (2003), p. 410-413 , The romantic national tale and the Question of Ireland
1043   Artikel: Het Europese Hof over Hulp bij Suïcide
G.A. den Hartogh in: Ars Aequi, Vol. 52 (2003), p. 96-104
1044   Hoofdstuk: Levensbeëindigend handelen bij stervende niet-aanspreekbare patiënten
G.A. den Hartogh in: Euthanasie: Nieuwe knelpunten in een voortgezette discussie (2003)
1045   Hoofdstuk: Knelpunten in de euthanasiediscussie: een inventarisatie
G.A. den Hartogh, M. Adams, J. Griffiths in: Euthanasie: Nieuwe knelpunten in een voortgezette discussie (2003)
1046   Boekredactie: Gift of Bijdrage? Morele aspecten van orgaandonatie
G.A. den Hartogh (2003), p. 195
1047   Boekbespreking: Review Harie Mazeland
M.A. van Rees in: Tijdschrift voor Taalbeheersing, Vol. 25 (2003), p. 383-385 , Inleiding in de conversatieanalyse
1048   Artikel: Gogol's and Tolstoi's Madmen: Dimensions of Intertextuality
E.A. de Haard in: Essays in Poetics, Vol. 28 (2003), p. 51-71
1049   Artikel: Puskin's Translation of Moreau de Brasey's Memoirs
E.A. de Haard in: Russian Literature, Vol. LIV (2003), p. 149-166
1050   Hoofdstuk: Modernisme in de Scandinavische literatuur
W.J.E.M. van Hees in: Modernisme(n) in de Europese letterkunde (2003), p. 259-279