The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2003

91 tot 100 van 1191
1 ... 71   81   91   101   111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1071 ... 1191

91  download 197424 Proefschrift: Sassetta's Madonna della Neve. An Image of Patronage
M. Israëls (2003), p. 248
92   Proefschrift: Accountants and Men of Letters. Status and Position of Civil Servants in Early Tenth Century Baghdad
M.L.M. van Berkel (2003), p. 186
93  download 67817 Proefschrift: Constitutionele rechtspraak vanuit rechtsfilosofisch perspectief
S.T. van Dommelen (2003), p. 242
94  download 67303 Proefschrift: Aus des Staatsgegnerschaft entlassen. Katja Lange-Muller und das Problem humoristischer Schreibweisen in der ostdeutschen Literatur der neunziger Jahre
D. Sich (2003), p. 228
95  download 101382 Proefschrift: 'De kunst is geheel en al bijzaak'. De moeizame carriere van C.C. Huijsmans (1810-1886), tekenmeester in Brabant
W.M.J.I. van Giersbergen (2003), p. 334
96   Proefschrift: Fashion and Fancy: Dress and Meaning in Rembrandt's Paintings
M. de Winkel (2003), p. 362
97  download 67174 Proefschrift: Analisis pragmalinguistico de las unidades fraseologicas en español con atencion especial a los refranes
F.O. Zuluaga Gomez (2003), p. 195
98   Hoofdstuk: Editor's introduction: pragmatics in optimality theory
H.W. Zeevat, K.R. Blutner in: Optimality Theory and Pragmatics (2003), p. 1-24
99  download 70408 Proefschrift: Sacred time, sacred space. history and identity in the monastery of Fulda (744-856)
J.E. Raaijmakers (2003), p. 254
100  download 86789 Proefschrift: Het Nederlandse landschap, de dorpen in Zeeland en op Walcheren
A.P. de Klerk (2003), p. 288