The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2002

951 tot 960 van 1196
1 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 931   941   951   961   971 ... 1071 ... 1191

951   Artikel: Gissing in Catanzaro: A Commemoration
B.P. Postmus, P. Coustillas, D. Grylls in: The Gissing Journal, Vol. 38 (2002), p. 11-24
952   Artikel: A Professional Cyclist: Algernon Gissing's Rural Rides
B.P. Postmus in: The Gissing Journal, Vol. 38 (2002), p. 17-21
953   Hoofdstuk: An Exile's Homecoming" / "Il ritorno dell'esule
B.P. Postmus in: George Gissing a Catanzaro (2002), p. 101-126
954  download 133153 Artikel: Schilderkunst als "zuster van de bespiegelende wijsgeerte". De theoretische status van het afbeelden van de zichtbare wereld in Samuel van Hoogstratens Inleyding tot de Hooge Schoole der Schilderkonst
M.A. Weststeijn in: Zeventiende Eeuw, Vol. 18 (2002), p. 184-207
955   Hoofdstuk: P? vej til en begyndelse: nogle poetologiske overvejelser omkring Solvej Balles forfatterskab
H. van der Liet in: On the Threshold: New Studies in Nordic Literature (2002), p. 393-404
956   Hoofdstuk: Hans Kirk
H. van der Liet in: Danske digtere i det 20. ?rhundrede. [Bd. 1. Fra Henrik Pontoppidan til Karen Blixen.] (2002), p. 332-342
957   Rapport: consultancy for the exhibition 'Holger Drachmann p? Vestkysten 1882-1896'
H. van der Liet (2002)
958   Artikel: Maak ik u bang , mevrouw? De 'Verbannen woorden' van Fouad Laroui
E. Chayes in: Pa┬žionate. Tijdschrift voor de nieuwe letteren, Vol. 9 (2002), p. 46-50
959   Hoofdstuk: "Tromper les plus clair-voyans". The counterfeit of Precious Stones in the Work of Remy Belleau
E. Chayes in: On the Edge of Truth and Honesty. Intersections 2-2002 (2002), p. 183-222
960   Boek: Konstellationen. Gesammelte Aufsatze zur Literatur der Goethezeit
K.F. Gille (2002), 338 p.