The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2002

941 tot 950 van 1196
1 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 921   931   941   951   961 ... 1071 ... 1191

941   Artikel: Archival Temples, Archival Prisons: Modes of Power and Protection
F.C.J. Ketelaar in: Archival science, Vol. 2 (2002), p. 221-238
942   Artikel: Achter papieren muren. Bestuurscultuur in de archieven
F.C.J. Ketelaar in: De Nieuwste Tijd, Vol. @ (2002), p. @-@
943   Artikel: De schaduwboekhouding van Nederland
F.C.J. Ketelaar in: Od : informatievoorziening, automatisering, management en organisatie, gebouwenbeheer, Vol. 56 (2002), p. 443-447
944   Boek: Training, refresher courses
F.C.J. Ketelaar (2002), 11 p.
945   Boek: Archiefrecht (10e aanvulling)
F.C.J. Ketelaar (2002), 144 p.
946   Hoofdstuk: Quellen der Zukunft. Vom WTC New York nach DML Barcelona und weiter
F.C.J. Ketelaar in: Zwischen Tradition und Innovation. Strategien fur die Losung archivischer Aufgaben am Beginn des 21. Jahrhunderts (2002), p. 127-138
947   Hoofdstuk: Empowering Archives: What Society Expects of Archivists
F.C.J. Ketelaar in: Past Caring? What does Society Expect of Archivists? Proceedings of the Australian Society of Archivists Conference. Sydney 13-17 August 2002 (2002), p. 11-27
948   Hoofdstuk: Nut van archieven/The benefit of archives
F.C.J. Ketelaar in: Jaarverslag/Annual report 2001 Bril (2002), p. 49-64
949   Boekredactie: Archiefbeheer in de praktijk (aanvullingen 37, 38 en 39)
F.C.J. Ketelaar, A.J.M. den Teuling, J.U. van Wijngaarden (2002), p. 411
950   Hoofdstuk: Voorwoord. Losse gedachten over schrijvers in de eeuw van Verlichting
A.J.A.M. Hanou in: Achter slot en grendel. Schrijvers in Nederlandse gevangenschap 1700-1800 (2002), p. 11-14