The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2002

31 tot 40 van 1196
1   11   21   31   41   51 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1071 ... 1191

31   Artikel: Andre Malraux...alors vous etes Paul Nizan! L'amitie entre Malraux et
M.J.M. Rensen in: - (2002)
32   Hoofdstuk: Beroep: Journalist
F.P.I.M. van Vree in: Journalistieke cultuur in Nederland (2002), p. 155-167
33  download 197050 Proefschrift: Metamorfose van stad en devotie. Ontstaan en conjunctuur van kerkelijke, religieuze en charitatieve instellingen in Amsterdam in het licht van de stedelijke ontwikkeling, 1385 - 1435
B.R. de Melker (2002), p. 317
34  download 66830 Proefschrift: Whose pain? Childhood, trauma, imagination
J. Lam (2002), p. 283
35   Boek: Religion and violence: philosophical perspectives from Kant to Derrida
H. de Vries (2002), 443 p.
36   Hoofdstuk: Minimalism vs. maximalism in natural and social sciences
L.W.M. Bod in: Proceedings CENSS'02 (Causation and Explanation in Natural and Social Sciences) (2002)
37   Hoofdstuk: The ABN-AMRO collective agreement
K.G. Tijdens in: The Trade-off between Competitiveness and Employment in Collective Bargaining: The National Consultation Process and Four Cass of Company Bargaining in the Netherlands (2002), p. 46-51
38   Artikel: Leiderschap tegen wil en dank. De paradoxen van Duitslands Europa-politiek
A.J.J. Nijhuis in: Socialisme en Democratie, Vol. 59 (2002), p. 14-25
39   Artikel: Een oud land ? een nieuw imago: Duitslands succesvolle politiek van image building na de Tweede Wereldoorlog
A.J.J. Nijhuis in: Internationale Spectator, Vol. 56 (2002), p. 364-369
40   Hoofdstuk: Neue Richtungen in den Deutschlandstudien
A.J.J. Nijhuis in: German Studies zwischen Kultur- und Sozialwissenschaften (2002)