The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2002

21 tot 30 van 1196
1   11   21   31   41 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1071 ... 1191

21   Hoofdstuk: De eeuw van de passie
M.T.C. Mathijsen in: Hartstocht in contrapunt (2002), p. 39-51
22   Hoofdstuk: Inleiding
M.T.C. Mathijsen in: Hartstocht in contrapunt (2002), p. 7-15
23   Boek: De gemaskerde eeuw
M.T.C. Mathijsen (2002), 268 p.
24   Boek: Het voorbestemde toeval. Gesprekken met Harry Mulisch
M.T.C. Mathijsen (2002), 203 p.
25   Artikel: Het zilver behaald. 25 jaar Werkgroep 19e eeuw. Persoonlijke herinneringen
M.T.C. Mathijsen in: De Negentiende Eeuw, Vol. 26 (2002), p. 97-106
26   Artikel: The Concept of Authorisation
M.T.C. Mathijsen in: Text. An interdisciplinary journal for the study of discourse, Vol. 14 (2002), p. 77-90
27   Artikel: Doppelter Verlust. Die erste Ubersetzung von Heinrich Heines Deutschland. Ein Wintermarchen in den Niederlanden, Edition und Ubersetzung. Zur wissenschaftlichen Dokumentation des interkulturellen Texttransfers. Hrsg. von Bodo Plachta und Winfried Woesler. (Beihefte zu Editio, Band 18)
M.T.C. Mathijsen in: Beihefte zu Editio, Vol. 18 (2002), p. 341-350
28   Hoofdstuk: C.H. Sisson on Ford Madox Ford and the Native Tradition in English verse
E.M. Gieskes - Knottenbelt in: Modernism and the Individual Talent (2002), p. 163-173
29   Boekbespreking: -
M.J.M. Rensen in: Cahiers voor een lezer, Vol. 17 (2002) , Andre Malraux, une vie
30   Artikel: Tracks of time and memory. Antoine Bloye (1933) by Paul Nizan
M.J.M. Rensen in: Aden: Paul Nizan et les années trente, Vol. 1 (2002)