The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2002

11 tot 20 van 1196
1   11   21   31 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1071 ... 1191

11   Boek: Introduccion a la Logica
J.F.A.K. van Benthem, J.A.G. Groenendijk, D.H.J. de Jongh, M.J.B. Stokhof, H. Verkuyl (2002)
12   Boekredactie: Taal en taalwetenschap
R. Appel, A.E. Baker, K. Hengeveld, F. Kuiken, P.C. Muysken (2002), p. XIV, 375
13   Boekredactie: Vegetius, Het Romeinse Leger. Handboek voor de generaal.
F.J.A.M. Meijer (2002), p. 176
14   Hoofdstuk: Wrecks in the Mediterranean as evidence of economic activity in the Roman
F.J.A.M. Meijer in: Essays in Ancient History in Honour od H.W. Pleket (2002), p. 135-156
15   Hoofdstuk: Primitive orality and archaic heroism: The romantic conception of epic
J.T. Leerssen in: Romanticna pesnitev. Ob 200. obletni rojstva Franceta Preserna. Mednarodni simpozij Obdobja - Metode in zvrsti, Ljubljana, 4.-6. december 2000 (2002)
16   Boekbespreking: Het gevoel van 1800
M.T.C. Mathijsen-Verkooijen in: Folia, Vol. 55 (2002), p. 16-17 , 1800. Blauwdrukken voor een samenleving
17   Boekbespreking: Ja kind, moed heb ik wel, om te sterven
M.T.C. Mathijsen in: Historisch Nieuwsblad (2002), p. 48-49 , Multatuli. Leven en werk van Eduard Douwes Dekker
18   Boekredactie: Hartstocht in contrapunt
M.T.C. Mathijsen (2002), p. 237
19   Hoofdstuk: Een parabel voor geesteswetenschappen
M.T.C. Mathijsen in: Het Bildungsideaal aan de postmoderne universiteit. De toekomst van de geesteswetenschappen (2002), p. 17-23
20   Hoofdstuk: Academische vorming. Een interview met E. van den Heuvel, M. Mathijsen en H. Oosterbeek
M.T.C. Mathijsen in: Bouwen aan academisch onderwijs. Verkenningen bij gelegenheid van het afscheid van professor Karel van Dam (2002), p. 101-111