The UvA-LINKER will give you a range of other options to find the full text of a publication (including a direct link to the full-text if it is located on another database on the internet).
De UvA-LINKER biedt mogelijkheden om een publicatie elders te vinden (inclusief een directe link naar de publicatie online als deze beschikbaar is in een database op het internet).

Publicatielijst

Faculteit der Geesteswetenschappen - 2002

1081 tot 1090 van 1196
1 ... 111 ... 231 ... 351 ... 471 ... 591 ... 711 ... 831 ... 951 ... 1061   1071   1081   1091   1101 ... 1191

1081   Boekbespreking: 
D.K.W. van Miert in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 6 (2002), p. 387-388 , Moeder en kind. 4 thematische uittreksels, Kwartetreeks 4
1082   Boekbespreking: 
D.K.W. van Miert in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 6 (2002), p. 388- , 'Teekenrijcke Woorden' voor Henk Duits, Opstellen over literatuur, toneel, kunst en religie, meest uit de zestiende en zeventiende eeuw
1083   Boekbespreking: 
D.K.W. van Miert in: Bijdragen en mededelingen van de Vereniging Gelre (2002), p. 273-275 , Het Gelders Athene. Bijdragen tot de geschiedenis van de Gelderse universiteit in Harderwijk (1648-1811)
1084   Boekbespreking: 
R.D. Eaton in: Journal of English Studies, Vol. 83 (2002), p. 465-466, A Companion to Chaucer
1085   Boekbespreking: 
J.A. Groenland in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 19 (2002), p. 235-237 , Lieve Erasmus, verkeren met een denker
1086   Boekbespreking: 
C.W. Neeft in: Bulletin Antieke Beschaving (2002), p. 204-206, CVA Goettingen 2, korinthische und etruskische Keramik
1087   Boekbespreking: 
H.A. Heidinga in: It Beaken : meidielingen fan de Fryske Akademy, Vol. 64 (2002), p. 161-166 , Frieslands oudheid. Het rijk van Friese koningen, opkomst en ondergang
1088  download 518491 Boekbespreking: 
E.O.G. Haitsma Mulier in: Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, Vol. 117 (2002), p. 385-386 , Magna commoditas. Geschiedenis van de Leidse Universiteitsbibliotheek 1575-2000
1089   Boekbespreking: 
E.O.G. Haitsma Mulier in: Tijdschrift voor Geschiedenis, Vol. 115 (2002), p. 610-611 , De imperio summarum potestatum circa sacra
1090   Boekbespreking: 
D.K.W. van Miert in: Literatuur : Tijdschrift over Nederlandse letterkunde, Vol. 1 (2002), p. 46-50 , Elisabeth van der Woude, Memorij van 't geen bij mijn tijt is voorgevallen. Met het opzienbarende verslag van haar reis naar de Wilde Kust 1676-1677